Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Vrchní soud v Praze se v nedávné době vyjádřil k tzv. squeeze-outu

Vrchní soud v Praze se v nedávné době vyjádřil k tzv. squeeze-outu. Svou argumentaci opřel o nález Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2022, sp. zn. III. ÚS 2065/22.

Squeeze-out je právem regulovaný proces vytěsnění menšinového akcionáře většinovým akcionářem držícím ve stejné společnosti alespoň 90 % akcií.

Squeeze-out i s ním související soudní řízení má v zákonné úpravě řadu specifik.

Při squeeze-outu má menšinový akcionář právo na spravedlivou peněžitou kompenzaci. Pokud menšinový akcionář nesouhlasí s výší kompenzace, může se obrátit soud. Ten pak přezkoumá spravedlivost poskytnuté kompenzace a případně stanoví povinnost dorovnat menšinovému akcionáři rozdíl mezi vyplacenou kompenzací a hodnotou akcií stanovenou znaleckým posudkem.

V České republice existuje mnoho spolků, které se snaží hájit práva menšinových akcionářů tím, že se u soudů namísto nich domáhají práva na dorovnání.

Squeeze-out i s ním související soudní řízení má v zákonné úpravě řadu specifik. Jedním z nich je zásada, že menšinový akcionář má vždy právo na náhradu nákladů soudního řízení, a to bez ohledu na to, zda je ve sporu úspěšný.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Vrchní soud v Praze se však nově vyjádřil tak, že pokud se na soud obrátí spolek namísto menšinového akcionáře, neuplatní se uvedená specifická zásada o nákladech řízení.

Právo na náhradu nákladů řízení bude přiznáno pouze vítězi sporu. Tato změna názoru soudů bezpochyby vnese nejistotu do fungování spolků snažících se hájit menšinové akcionáře.

Závěr

Účastníte se squeeze-outu v roli menšinového či většinového akcionáře a nechcete, aby Vám jeho specifika činila problémy? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám se všemi jeho aspekty poradíme.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author

Advokát - Z/C/H Legal v.o.s.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...