Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Můžete si ve smlouvě vyloučit možnost odstoupení?

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 2541/2021 zabýval otázkou, zda smluvní strany mohou ve smlouvě vyloučit zákonná ustanovení ohledně možnosti odstoupení od smlouvy.

Soud dospěl k závěru, že se lze od těchto ustanovení smluvně odchýlit, či je i zcela vyloučit. V konkrétních případech však mohou být vzhledem k okolnostem taková smluvní ujednání shledána jako neplatná pro rozpor s dobrými mravy nebo z jiného zákonného důvodu.

Rozsudek tak představuje odchýlení se od dřívější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.

Dle závěru Nejvyššího soudu nebude vyloučení zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy zpravidla v rozporu s dobrými mravy zejména v situacích, kdy bude smluvní strana nadána jinými nástroji či možnostmi k dosažení účelu sledovaného zákonnými ustanoveními. Takovými nástroji může být například možnost výpovědi smlouvy či sjednání odstupného.

V rámci posouzení konkrétního případu je zapotřebí vzít v úvahu celou řadu skutečností, které ospravedlňují vyšší, či naopak nižší potřebu stability daného závazku. Takovou skutečností může být například doba, jakou má smlouvou založený závazek trvat, povaha sjednaného závazku či charakter a způsob sjednaného plnění.

Rozsudek tak představuje odchýlení se od dřívější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Ta vycházela ze staré právní úpravy, podle které bylo vyloučení některých případů odstoupení od smlouvy paušálně nepřípustné.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Závěr

Lze tedy uzavřít, že smluvní strany mohou možnost odstoupení od smlouvy smluvně zcela vyloučit, ale je potřeba při této smluvní konstrukci dbát velké opatrnosti, aby vyloučení zákonných ustanovení ohledně možnosti odstoupení nebylo v rozporu s dobrými mravy či neplatné z jiného zákonného důvodu.

Author

Advokát - Z/C/H Legal v.o.s.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...