Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Uhlíkové clo: Jak se firmy vyhnou pokutám?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 zavedlo mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (uhlíkové clo, CBAM) a uložilo nové povinnosti dovozcům vybraného zboží ze třetích zemí do EU. Konkrétně se jedná o cement, hliník, železo a ocel, vodík, elektřinu a hnojiva.

Fáze CBAM

Subjekty, na které se Nařízení vztahuje, už pravděpodobně podaly první dvě zprávy CBAM. První fáze, končící 31. 12. 2025, zahrnuje pouze povinnost podávat zprávy. Od 1. 1. 2026 bude nutné nakupovat certifikáty CBAM a platit uhlíkové clo. Tento mechanismus kompenzuje zvýšenou produkci skleníkových plynů ve třetích zemích a podporuje vnitrounijní výrobu.

Podané zprávy CBAM lze stále měnit

První dvě podané zprávy CBAM lze měnit do 31. 7. 2024. Je důležité, aby vykázané údaje byly co nejpřesnější, jinak hrozí, že povinné subjekty zaplatí vyšší uhlíkové clo, než je nutné. Doporučuje se proto důkladně kontrolovat celní kódy dováženého zboží. I při využití služeb třetích osob (např. celních deklarantů) nese konečnou odpovědnost za správnost celního prohlášení povinný subjekt.

Odpovědnost za nesprávné celní prohlášení

Za nesprávné celní prohlášení hrozí pokuty nebo trestní stíhání. Nesprávně vyplněné prohlášení ovlivňuje i statistiku obchodu mezi členskými státy EU, za což také hrozí pokuty. V případě pochybností o celním zařazení zboží lze zdarma požádat celní správu o nezávazné, případně i závazné stanovisko. To výrazně zlepší právní pozici subjektu a sníží riziko plynoucí z nesprávného celního prohlášení.

Další možností je vhodné nastavení smlouvy s externím subjektem, který celní prohlášení zajišťuje. Toto řešení je ale méně využíváno a jeho efektivita je sporná, zejména u menších subjektů, které obvykle nemají dostatečný majetek na krytí případných škod. Pokud dojde k chybě, není nutné panikařit. Celní prohlášení lze opravit až do 3 let od jeho přijetí.

Seminář

Přijďte se dozvědět, jak se můžete připravit na ostrou fázi uhlíkového cla, která začne 1. 1. 2026. A využijte také možnost opravit nebo doplnit už podané zprávy CBAM stejně jako celní prohlášení.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Přednášející na semináři: Eliška Miklíková a Vít Inquort
Pro koho je seminář určen?

Pro manažery, podnikové právníky a další zaměstnance společností, na které dopadá uhlíkové clo, tzn. společnosti, které dováží ze zemí mimo EU cement, železo a ocel, hliník, hnojiva, vodík a elektřinu.

Program:

• Vysvětlení současné úpravy
• Seznámení s budoucí úpravou (od 1. 1. 2026)
• Doporučení pro nastavení smluv s dodavateli
• Doporučení pro nastavení interních procesů

Přihlašujte se na e-mailu events@eversheds-sutherland.cz a uveďte prosím, zda máte zájem o osobní účast, nebo se připojíte on-line.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...