Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Směrnice EU o rovném odměňování mužů a žen

Dle legislativního plánu vlády by měl být do léta hotový návrh zákona, kterým dojde k transpozici směrnice EP a Rady (EU) 2023/970, jejímž cílem je posílení uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Přinášíme Vám přehled toho nejzásadnějšího, na co se výhledově ve smyslu směrnice připravit.

Uchazeči o zaměstnání
 • Povinnost poskytnout uchazeči o zaměstnání informace o počáteční mzdě pro danou pozici nebo jejím rozpětí, a to před pracovním pohovorem, např. v inzerátu.
 • Zákaz dotazovat se uchazečů na jejich historii odměňování.
Právo na informace
 • Právo zaměstnanců požadovat informace o své individuální úrovni odměny a o průměrných úrovních odměňování rozdělených podle pohlaví pro kategorie pracovníků, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
 • Zákaz bránit zaměstnancům, aby sdělovali informace o své odměně.
 • Povinnost zajistit zaměstnancům snadný přístup ke kritériím, která
 • se používají ke stanovení odměn (objektivní, genderově neutrální – dovednosti, úsilí, odpovědnost, pracovní podmínky).
Zprávy o rozdílech v odměňování mužů a žen
 • Povinnost poskytnout pravidelně zprávy příslušným orgánům
  o rozdílech v odměňování žen a mužů, vč. rozdílů v doplňkových nebo proměnných složkách.
 • Rozdíl v průměrné úrovni odměňování mezi ženami a muži by neměl přesáhnout 5 % u jakékoli kategorie pracovníků, pokud nebude odůvodněn objektivními a genderově neutrálními kritérii.
 • Zaměstnavatelé se 150 a více zaměstnanci budou mít povinnost poskytnout zprávu za rok 2026 do 7. 6. 2027.
Přenesení důkazního břemene a ochrana zaměstnanců
 • V případě, že se zaměstnanci budou cítit poškozeni nedodržením zásady stejné odměny a předloží soudu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že došlo k jejich diskriminaci na základě pohlaví, bude muset zaměstnavatel prokázat, že k diskriminaci nedošlo.
 • Se zaměstnanci, kteří uplatnili svá práva, která vyplývají ze směrnice, nesmí být z tohoto důvodu zacházeno méně příznivě, zejm. nesmí být z tohoto důvodu propuštěni.
 • Právo zaměstnance, kterému byla způsobena škoda v důsledku porušení práv týkajících se rovného odměňování, na plnou náhradu (vč. náhrady nemajetkové újmy).

Směrnice obsahuje základní rámec úpravy, detailnější pravidla, která mohou být i přísnější, budou záviset na způsobu české transpozice směrnice. Transpozici je nutné provést do 7. 6. 2026.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...