Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Poslední otevření ochranného deštníku pro managery firem

Není to zase tak dlouho, co webové stránky internetových portálů a dalších (nejen právních) médií plnily informace o poslední možnosti využití tzv. koronavirové ochrany zavedené do naší insolvenční legislativy v průběhu pandemie.

Tento specifický instrument (v právní řeči označovaný jako mimořádné moratorium) byl velmi tvrdým zásahem do pozic věřitelů, kteří se ze dne na den mohli dozvědět, že jejich obchodní partner vstoupil se souhlasem soudu do režimu mimořádného moratoria.

Pro takové obchodní partnery to často znamenalo, že úhradu splatných faktur hned tak neuvidí. A ještě jsou navíc dle zákona povinni nadále plnit již uzavřené smlouvy

Zejména z těchto důvodů byl tento poměrně drsný režim časově omezen, a to lhůtou 3 měsíců. Poslední mimořádná moratoria vyhlášená soudy v závěru června mohou tedy trvat maximálně do konce září. Má to však jeden háček.

Je sice pravdou, že mimořádné moratorium již na sebe nikdo nově vyhlásit nemůže. Nicméně není vyloučeno, aby bylo takové moratorium prodlouženo

Tuto možnost zákon dává všem, kteří do něj vstoupili včas. Prodloužení režimu mimořádného moratoria o dodatečné tři měsíce, tedy prakticky až do konce tohoto kalendářního roku, není (naštěstí pro věřitele) tak automatické jako jeho původní vyhlášení. K tomu, aby mohl žadatel ochranný deštník v podobě mimořádného moratoria udržet ještě další tři měsíce roztažený, potřebuje souhlas věřitelů.

Nejedná se však o souhlas všech věřitelů, ale pouze nadpoloviční většiny počítané podle výše pohledávek

Je přitom lhostejné, zda je věřitel zajištěn na majetku dlužníka (typicky zástavním právem) či nikoliv. Může se tak stát, že prodloužení režimu mimořádného moratoria o další tři měsíce bude pro obchodní partnery překvapením, protože navrhovateli stačilo získat souhlas „té druhé poloviny“ věřitelů. Pro navrhovatele, jehož podnikatelská činnost se po opadnutí omezujících opatření v ekonomice nadechuje pomaleji, je mimořádné moratorium něčím, co lze jednoznačně doporučit. Uvedené platí jednak z hlediska majitelů firem snažících se ochránit a udržet svou investici, tak i manažerů takových firem, kteří mimo jiné musí sledovat i svou odpovědnost za možné porušení povinností při správě cizího majetku. Z hlediska věřitelů je pak na místě, aby byli na tuto možnou eventualitu připraveni.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Současně mohou v rámci obchodní spolupráce využít nutnost vyslovení souhlasu s prodloužení mimořádného moratoria k určitým obchodním ústupkům na straně navrhovatele

Je otázkou, jaká část firem, které se v režimu mimořádného moratoria nacházejí, o jeho prodloužení požádá.

Osobně jsem toho názoru, že vysoké procento z nich se o jeho prodloužení minimálně pokusí a otevřou v těchto dnech agendu jednání s věřiteli

Pokud k prodloužení v konkrétním případě dojde, je současně třeba brát na zřetel, že ani prodloužením mimořádného moratoria nemusí režim ochranného deštníku skončit. Na přelomu roku se totiž bude nabízet jeho pokračování moratoriem klasickým. To bychom ale zbytečně předbíhali.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...