Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Malý věřitel ve velké insolvenci

V současné době se stále častěji setkáváme s insolvencemi velkých firem, ve kterých figuruje množství malých (často retailových) věřitelů. Pokud je řeč o malých věřitelích, hovoříme o jejich velikosti v poměru k velikosti celého insolvenčního řízení. V tomto kontextu platí jedno: “Malým” věřitelem je i věřitel s pohledávkou v řádu jednotek milionů korun Není asi sporu o tom, že takovou pohledávku lze jen těžko označit za zanedbatelnou, a to především optikou zmíněného malého věřitele. Naznačený trend velkých insolvencí s malými věřiteli se začal vyskytovat již před propuknutím pandemie COVID-19. Za zmínku stojí například známý on-line prodejce módy ZOOT. Dopady pandemie COVID-19 do fungování businessu tento […]

V současné době se stále častěji setkáváme s insolvencemi velkých firem, ve kterých figuruje množství malých (často retailových) věřitelů. Pokud je řeč o malých věřitelích, hovoříme o jejich velikosti v poměru k velikosti celého insolvenčního řízení. V tomto kontextu platí jedno:

“Malým” věřitelem je i věřitel s pohledávkou v řádu jednotek milionů korun

Není asi sporu o tom, že takovou pohledávku lze jen těžko označit za zanedbatelnou, a to především optikou zmíněného malého věřitele.Naznačený trend velkých insolvencí s malými věřiteli se začal vyskytovat již před propuknutím pandemie COVID-19. Za zmínku stojí například známý on-line prodejce módy ZOOT. Dopady pandemie COVID-19 do fungování businessu tento trend dále posílily. Z aktuálně řešených případů lze zmínit úpadek investiční skupiny Arca Investments, případně insolvenční řízení firem z koncernu C2H, mezi které spadají známé tuzemské módní značky pietro filipi či KARA Trutnov. Lze předpokládat, že další podobné případy nás v následujících měsících ještě čekají.Když se podíváme na detail podobných insolvenčních řízení, často zjistíme, že celkový objem pohledávek věřitelů, které byly do řízení přihlášeny, neodpovídá objemu pohledávek (závazků dlužníka), které dlužník v úvodu řízení deklaroval. Z toho plyne jednoznačný závěr:

Existuje určitá (nikoliv zanedbatelná) skupina věřitelů, kteří na uplatnění svých pohledávek jednoduše rezignují

Zpravidla se přitom jedná o ony „malé“ věřitele. Může za tím stát celá řada faktorů. Někteří malí věřitelé trpí určitou mentální rezervací k insolvenci jako takové. Mohou si pod tíhou špatného PR, které insolvence mezi obecnou veřejností bohužel má, učinit jednoduchý závěr, že uplatnění pohledávky nemá vůbec smysl. U jiných vyskytuje jistá míra studu v souvislosti s insolvencí a ne úplně šťastným investičním rozhodnutím. Ať jsou ale důvody pro nepřihlášení pohledávky jakékoli, má tento postup malých věřitelů ten efekt, že se z majetku dlužníka dostane vyššího uspokojení jiným věřitelům (často těm velkým), kteří se k uplatňování svých práv postaví aktivně.

V insolvenci platí, že budoucnost je nejistá a nejlepší způsob, jak ji předvídat, je ji vytvářet.

Proto lze malým věřitelům ve velkých insolvencích jednoznačně doporučit, aby aktivní roli na utváření své budoucnosti sehráli. Po rozhodnutí o úpadku ovšem běží poměrně krátká lhůta k přihlášení pohledávky (2 měsíce). Lhůta je propadná a tak není možné vyčkávat na to, jak se věci vyvinou a podle toho se zařídit.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Není-li věřitel aktivní hned na počátku řízení, lze hovořit už jen o ušlé příležitosti

Je velmi nešťastné odhadovat míru uspokojení pohledávek v samotném úvodu řízení, kdy je k dispozici málo informací o možných zdrojích plnění. Insolvenční právo zná celou řadu nástrojů, jak lze získat dodatečné zdroje uspokojení věřitelů, které se mohou v úvodu řízení jevit jako nedosažitelné. Některé z nich zmiňují kolegové Michal Žižlavský a Adam Sigmund v příspěvku „Maloobchod a vlna bankrotů“.Malí věřitelé mohou těžit také z nástrojů postihujících členy orgánů firem, pokud aktivně vstoupí do insolvenčního řízení. Je to spojeno s minimálními náklady ve srovnání s odměnou, která se může následně nabízet.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...