Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Pavel Blažek: Plníme slib daný advokátům

Informace z komunikace mezi advokátem, jeho koncipientem či zaměstnanci na jedné straně a klientem na straně druhé bude zákon výslovně pokládat za důvěrné. Každý, kdo takové informace získá, bude mít povinnost zajistit, aby nebyly zneužity či prozrazeny bez zákonného důvodu či bez souhlasu klienta.

Počítá s tím novela zákona o advokacii, kterou ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který je původní profesí advokát, přislíbil České advokátní komoře (ČAK) už po svém nástupu do funkce „maximální součinnost“ při přípravě novely. Důvěrnost vztahu advokáta a klienta je podle něj základním předpokladem pro výkon advokátské profese.

Justice

Odměny advokátů chce ministr Blažek zvýšit od letošního července

„V této otázce jsem konzervativní a zastávám názor, aby advokátní mlčenlivost byla zachována v maximálním možném rozsahu,“ vzkázal. Mezi advokáty a státními zástupci panuje v tomto ohledu dlouhodobý názorový střet, který se týká policejních prohlídek v advokátních kancelářích.

Zákon nechrání důvěrnost informací jako takovou, což je výrazný limit ochrany práva na právní pomoc.

ČAK zdůrazňuje, že advokátní kancelář nemůže sloužit jako zdroj důkazů o trestné činnosti. Podle ministerstva pramení ochrana advokátova klienta z ústavních principů práva na právní pomoc. Součástí práva na spravedlivý proces je pak podle úřadu i ochrana výkonu činnosti profesních komor před neoprávněnými zásahy státu.

Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, má advokát i podle současné právní úpravy. Podle ministerstva je však taková ochrana pouze dílčí.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

„Zákon nechrání důvěrnost informací jako takovou, což je výrazný limit ochrany práva na právní pomoc,“ napsalo v důvodové zprávě. Zachování důvěrnosti informací bude podle nové úpravy výslovně povinné nejen pro advokáty a koncipienty, ale také například pro administrativní pracovníky advokátních kanceláří nebo lidi, na něž se advokát při poskytování právních služeb dále obrací – znalce či IT specialisty.

„Je nezbytné zajistit, aby nemohli fungovat jako tzv. trojské koně, jejichž prostřednictvím by mohlo docházet k ohrožení důvěrnosti informací,“ uvedl úřad.

Novela přináší i další změny, například advokátním koncipientům umožňuje vykonávat praxi nezbytnou pro připuštění k advokátním zkouškám na zkrácený úvazek. Zpřesňuje také podstatu přestupku, který se týká vinklaření – tedy nabízení a poskytování právních služeb lidmi, které k tomu neopravňuje zákon. Umožňuje rovněž ČAK zvýšit poplatek za advokátní zkoušku z 10.000 až na 15.000 korun, přičemž argumentuje tím, že výdaje komory na organizaci zkoušek už nekryjí její náklady.

Novela má nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...