Spojte se s námi

Co hledáte?

Veřejná správa

Patálie se znalci (1. díl)

Pojem „znalec“, jako označení speciální odborné kvalifikace, případně soudní znalec, což je totéž, asi zná každý. Je to státem certifikovaný odborník, oprávněný zaujímat autoritativní a do značné míry závazná stanoviska k odborným problémům v oblasti, v níž „znalcuje“.

Ekonomika, doprava, zdravotnictví atd. Vznik znalce, statut, oprávnění a povinnosti upravuje zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Své odborné úsudky publikuje ve znaleckém posudku, který stvrzuje znaleckým razítkem. Soukromník, potřebuje-li například ocenit nemovitost, si sjedná zpracování posudku a stanoví jeho zadání. Soud či policejní orgán činný v trestním řízení znalce ustanoví a uloží mu, co má zjišťovat, povětšině formou otázek, na které znalec odborně odpovídá.

Výsledný produkt, již zmíněné autoritativní zodpovězení odborných otázek má dosti značný význam a může i hodně ovlivnit lidské osudy. Jen tak příkladem, když znalec určí rychlost motorového vozidla před smrtelnou nehodou, z čehož pak vyplyne, že šlo o rychlost nepřiměřenou a jen kvůli tomu přišel někdo o život, jde dotčenému řidiči o kriminál.

Znalectví a jeho produkty jsou již tradičně zdrojem různých problémů

Dokonce se zdá, že jejich počet v poslední době narůstá. Aktuálně vznikl problém z nedostatku znalců, bez kterých se, zejména v soudní praxi prostě nelze obejít. Díky tomu se na znalecký posudek musí mnohdy čekat dlouhé měsíce, což dost komplikuje vyšetřování trestné činnosti a obecněji soudní řízení. Prozatím se zdá, že příčinou je nedostatečné odměňování znalců na straně jedné, neboť pro účely soudních a jiných úředních řízení je tato odměna právně regulována. Na straně druhé je to poměrně značné zpřísnění podmínek pro výkon znalectví, které přinesl shora zmíněný zákon.

Jinak řečeno, za tak málo peněz se mnohým, i dřívějším znalcům, nevyplatí podstupovat rizika spojená s vypracováním znaleckého posudku.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Spory o kvalitu znaleckého posudku a důsledky takových sporů

Tím se dostáváme k druhému problému, kterým jsou spory o kvalitu znaleckého posudku a důsledky takových sporů. Lze si jistě představit, že znalec z oboru stavebnictví, který se vyjadřuje k technické podstatě stavby, musí vycházet z toho, co lze vidět, změřit či jinak exaktně vyjádřit. Asi obtížně se lze splést v tom, kolik má budova pater, případně kolik má oken, místností, obestavěné plochy atd…

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...