Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Ručení majitele za dluhy firmy

Trvající opatření proti pandemii koronaviru COVID-19 směřují řadu firem k nevyhnutelné insolvenci. Praxe ukazuje, že nejvíce jsou zasaženy malé korporace, často jednočlenné společnosti s ručením omezeným, jejichž podnikatelská činnost je neoddělitelně spjata s osobním výkonem činnosti jejich majitele. Snahy o záchranu rodinného byznysu vedou v nejednom případě k postupnému zvyšování dluhové zátěže.

Dluhy z podnikání bývají zajišťovány vedle majetku firmy také osobním majetkem společníků

Je spíše výjimkou, když se banky či nebankovní poskytovatelé půjček nesnaží „vtáhnout“ do úvěrového vztahu rovněž majitele firem. Velmi časté jsou podpisy zajišťovacích blankosměnek, poskytnutí osobního ručení za dluhy korporace nebo přímo zřízení zástavního práva rodinné nemovitosti. Pokud dojde k úpadkové situaci, která již nemůže být odvrácena a statutárním zástupcům vznikne povinnost podat na firmu insolvenční návrh, je vhodné komplexní řešení situace. Samo insolvenční řízení korporace totiž nemá dopad na poskytnuté osobní zajištění.

Včasné řešení insolvence je klíčem k tomu, aby firemní dluhy nenarostly do výše, která bude pro majitele likvidační

V insolvenčním řízení je uplatňován princip, že po rozhodnutí o úpadku nedochází k dalšímu nárůstu dluhů firmy. Dluhy vůči věřitelům jsou „zastropovány“. Nenavyšují se o další úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo jiné typy sankcí. Tento efekt ovšem vyvolává insolvenční řízení výhradně vůči samotné korporaci, nikoli vůči jejím majitelům. Pokud si věřitel přihlásí do insolvenčního řízení firmy například 1 milion korun, neznamená to, že takto limitovanou pohledávku bude uplatňovat i vůči osobám poskytujícím osobní zajištění. Vezmeme-li do úvahy, že v případě zesplatněného úvěru může součet běžného úroku a dalších sankcí dosahovat někdy i hodnot 50%+ p.a., může být následné vyčíslení dluhu pro osobně ručícího majitele korporace velmi nepříjemné. Věřitel také zpravidla není omezen v pořadí, ve kterém může svou pohledávku vůči majiteli uspokojovat. Na tomto místě uvedu na pravou míru jeden poměrně rozšířený omyl:

Neplatí žádné pravidlo, že věřitel se má nejprve uspokojit z majetku firmy, a teprve pak může postihovat osobní majetek společníka

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Jelikož je insolvenční řízení časově náročné, věřitelé se naopak často orientují na snáze dostupný majetek majitele firmy. Tím zpravidla není majetek korporace, sepsaný v soupisu majetkové podstaty. Neštěstí ale pro majitele firmy může představovat i opačná situace, kdy se věřitel v průběhu insolvenčního řízení o poskytnuté osobní zajištění nezajímá. I když je pak uspokojen v rámci insolvenčního řízení sto procenty, týká se to pouze jeho pohledávky, vzniklé do rozhodnutí o úpadku korporace. Zbytek dluhu pak často požaduje po zaskočeném majiteli firmy, který už považoval celou záležitost za uzavřenou.

Černým scénářům lze předcházet, nebo se dají alespoň minimalizovat tvrdé dopady. Důležitý je ovšem čas

Značný potenciál má například předpřipravená soudní reorganizace firmy s účastí společníka. To už je ale jiné téma.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...