Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Oddlužení třikrát jinak (3. díl)

V tomto díle se zaměříme na to, jaké důsledky má porušení povinností vedoucí ke zrušení oddlužení  v závislosti na tom, kdy byl prohlášen úpadek. Z následujícího srovnání je zřejmé, že právní úprava ustupuje zejména z praktického hlediska od automatického přechodu z oddlužení do konkursu, je však také patrná snaha umožnit dlužníku projít oddlužením a nehodnotit příliš tvrdě případné (časově omezené) výkyvy v plnění splátek.

Stále však je kladen důraz na poctivý záměr, který je leitmotivem oddlužení od počátku právní úpravy

SKUPINA 1 (úpadek před 1.7.2017) a SKUPINA 2 (úpadek od 1.7.2017 do 31.5.2019)

 • Soud schválené oddlužení zruší jestliže:
  • dlužník neplní podstatné povinnosti;
  • ukáže se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit;
  • v důsledku zaviněného jednání dlužníka vznikl po schválení oddlužení nový závazek po dobu delší než 30 dnů po splatnosti;
  • to navrhne dlužník;
  • lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Zatímco u SKUPINY 1 soud po zrušení oddlužení vždy současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, u SKUPINY 2 (úpadek od 1.7.2017 do 31.5.2019) tomu tak být nemusí, pokud soud zjistí, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, dlužník o to zároveň nepožádal a nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.SKUPINA 3 (úpadek od 1.6.2019)

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

 • Soud schválené oddlužení zruší jestliže:
  • dlužník neplní podstatné povinnosti;
  • v důsledku zaviněného jednání dlužníka vznikl po schválení oddlužení nový závazek po dobu delší než 30 dnů po splatnosti;
  • dlužník není v důsledku okolností, která zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b), jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku (tj. minimální plnění pro oddlužení spočívající v záloze IS, placení přednostních pohledávek a úhradě pohledávek ve splátkovém kalendáři minimálně ve stejné výši, jako činí odměna IS);
  • to navrhne dlužník;
  • lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

V tomto případě soud po zrušení oddlužení nemusí rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, dlužník o to zároveň nepožádal a nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...