Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Oddlužení třikrát jinak (3. díl)

V tomto díle se zaměříme na to, jaké důsledky má porušení povinností vedoucí ke zrušení oddlužení  v závislosti na tom, kdy byl prohlášen úpadek. Z následujícího srovnání je zřejmé, že právní úprava ustupuje zejména z praktického hlediska od automatického přechodu z oddlužení do konkursu, je však také patrná snaha umožnit dlužníku projít oddlužením a nehodnotit příliš tvrdě případné (časově omezené) výkyvy v plnění splátek.

Stále však je kladen důraz na poctivý záměr, který je leitmotivem oddlužení od počátku právní úpravy

SKUPINA 1 (úpadek před 1.7.2017) a SKUPINA 2 (úpadek od 1.7.2017 do 31.5.2019)

 • Soud schválené oddlužení zruší jestliže:
  • dlužník neplní podstatné povinnosti;
  • ukáže se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit;
  • v důsledku zaviněného jednání dlužníka vznikl po schválení oddlužení nový závazek po dobu delší než 30 dnů po splatnosti;
  • to navrhne dlužník;
  • lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Zatímco u SKUPINY 1 soud po zrušení oddlužení vždy současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, u SKUPINY 2 (úpadek od 1.7.2017 do 31.5.2019) tomu tak být nemusí, pokud soud zjistí, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, dlužník o to zároveň nepožádal a nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.SKUPINA 3 (úpadek od 1.6.2019)

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

 • Soud schválené oddlužení zruší jestliže:
  • dlužník neplní podstatné povinnosti;
  • v důsledku zaviněného jednání dlužníka vznikl po schválení oddlužení nový závazek po dobu delší než 30 dnů po splatnosti;
  • dlužník není v důsledku okolností, která zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b), jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku (tj. minimální plnění pro oddlužení spočívající v záloze IS, placení přednostních pohledávek a úhradě pohledávek ve splátkovém kalendáři minimálně ve stejné výši, jako činí odměna IS);
  • to navrhne dlužník;
  • lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

V tomto případě soud po zrušení oddlužení nemusí rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, dlužník o to zároveň nepožádal a nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...