Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Oddlužení 3x jinak (4. díl)

V tomto díle se zaměříme na to, za jakých podmínek lze dodatečně (tj. v průběhu již schváleného oddlužení) požádat o nižší než zákonnou srážku z příjmu, v závislosti na tom, kdy byl prohlášen úpadek.

I z tohoto srovnání je zřejmé, že právní úprava se odklání od pevných procentních částek, které je dlužník povinen splatit. Je zřejmé, že ani poměrně vysoké dluhy nejsou překážkou pro úspěšné zvládnutí oddlužení. Individuální posouzení dlužníkovy situace soudem nabývá na významu stále více.

SKUPINA 1 (úpadek před 1.7.2017) a SKUPINA 2 (úpadek od 1.7.2017 do 31.5.2019)

Možnost změny výše srážky po schválení oddlužení zákon výslovně nepředpokládá, u SKUPINY 1 pak § 398 odst. 4 IZ odkazuje pouze na žádost dlužníka v návrhu na povolení oddlužení, u SKUPINY 2 tato žádost musela být dlužníkem podána při jednání s insolvenčním správcem dle § 410 odst. 2.

Některé soudy pro tento případ využívají ust. § 407 odst. 3 IZ, kdy soud rozhodnutí o schválení oddlužení změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.Nižší srážku lze schválit tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

SKUPINA 3 (úpadek od 1.6.2019)

Insolvenční soud může stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, jestliže o to požádá dlužník pro změnu poměrů. Soud tak učiní jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je výše dosavadních splátek způsobilá ohrozit plnění splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek. (§ 398 odst. 5 IZ)

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...