Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Oddlužení třikrát jinak (1. díl)

Insolvenční soudci a správci, kteří každý den řeší problematiku oddlužení, si již zvykli na jedno. Ideální podmínky pro povolení, průběh a ukončení oddlužení se legislativně stále „hledají“. Není to jednoduché. Jak nalézt spravedlivou rovnováhu mezi právy a povinnostmi dlužníků a rozumnou mírou uspokojení věřitelů? Jak jednomu umožnit „restart“ z mnohdy bezvýchodné situace tak, aby se druhému dostalo uspokojivé míry finančního plnění?Dnes aktivně probíhají řízení, v nichž byl prohlášen úpadek počínaje lety 2015 a 2016 a ke schválení oddlužení došlo v roce 2016 a později. Na tato běžící řízení, která trvají standardně pět let, dopadají tři základní úpravy (modely) insolvenčního řízení. Ty se od sebe v mnohém liší. Dlužníci se proto mohou ve stejných situacích zažívaných ve stejném čase dočkat rozdílných výsledků.

Můžeme rozlišit 3 skupiny oddlužení

První, kde došlo k úpadku před velkou novelou insolvenčního zákona (IZ), účinnou k 1.7.2017 (SKUPINA 1), druhou, kde byl úpadek prohlášen mezi 1.7.2017 a 31.5.2019 (SKUPINA 2) a třetí skupinu nejnovějších oddlužení, kde došlo k prohlášení úpadku po další velké novele IZ účinné 1.6.2019 (SKUPINA 3). Pokud se na to díváme pohledem dlužníků, nemůžeme se jim divit, že je pro ně situace mnohdy nepochopitelná. K osvobození od placení zbytku dluhů totiž vedou různé cesty, to právě v závislosti na tom, v jaké skupině se dlužník nachází.Zásadní rozdíly v běžících oddluženích nalezneme v těchto oblastech:

  • za jakých podmínek dlužník splní podmínky oddlužení a dosáhne svého cíle, tedy vydání rozhodnutí o osvobození od úhrady zbytku pohledávek,
  • jaké důsledky má porušení povinností dlužníkem, a kdy vede ke zrušení povoleného oddlužení bez možnosti dosáhnout osvobození od úhrady zbytku pohledávek,
  • zda a za jakých podmínek lze dodatečně, tedy v průběhu již schváleného oddlužení, požádat o nižší než zákonné srážky z příjmu.

V dalších dílech provedeme praktické srovnání rozdílů pro SKUPINU 1 (úpadek před 1. 7. 2017), pro SKUPINU 2 (úpadek od 1.7.2017 do 31. 5. 2019) a pro SKUPINU 3 (úpadek od 1. 6. 2019).Pokračování příští neděli

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...