Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Možnosti obrany vůči námitkám proti zápisu evropské ochranné známky

Přihlašování ochranných známek Evropské unie (EU) se stává čím dál tím oblíbenějším. Není se však čemu divit. Proces registrace je velice jednoduchý, vše se odehrává online a rozsah ochrany je dostatečně široký s pokrytím území všech členských států Evropské unie.

Vzhledem k širokému dosahu ochranné známky EU a vysokému počtu registrací se ovšem také zvyšuje riziko existence případné zaměnitelnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou. Toto pak může velmi jednoduše vyústit v námitkové řízení. Jak proces námitkového řízení u ochranných známek EU probíhá a jaké jsou možnosti obrany? Pojďme se na danou problematiku blíže podívat.

Přípustnost námitek a sdělení o námitkách

Námitkový proces je formálně upraven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“) a skládá se celkem ze tří fází, kterými jsou (i) podání a posouzení přípustnosti námitek, (ii) čas na rozmyšlenou a (iii) sporné řízení o námitkách.První z nich představuje fáze podání námitek proti přihlašovanému označení k Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „Úřad“), který následně posuzuje přípustnost podaných námitek.

V této fázi Úřad zkoumá, zda jsou splněny veškeré formální náležitosti podaných námitek a zda jsou námitky postaveny na základě starší zaspané ochranné známky

Aktivní obrana přihlašovatele v této fázi ještě neprobíhá a svou úlohu zde plní především Úřad, který přípustnost námitek vyhodnocuje. Pokud Úřad v této fázi zjistí, že starší právo, na jehož základě jsou námitky podány, není patřičným způsobem určeno, budou námitky Úřadem automaticky odmítnuty jako nepřípustné.Pokud však budou námitky shledány přípustnými a dojde k úhradě poplatku za podání námitek, zašle Úřad účastníkům námitkového řízení oznámení, ve kterém je informuje, že sporná část řízení bude považována za zahájenou dva měsíce od doručení předmětného oznámení.

V oznámení (resp. sdělení o námitkách) Úřad současně účastníkům určí lhůty, ve kterých jednak namítající může předložit skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu svých námitek, a naopak přihlašovatel může v reakci na to předložit své protiargumenty a důkazy

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

… pokračování příště.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...