Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Ještě, než to doopravdy začne

Volba prezidenta v lednu příštího roku vypadá jako dost vzdálené téma. Někteří zájemci o Hrad, ale už svoji kandidaturu oznámili, a další se zjevně chystají. Došlo už na cosi jako volební programy, v čemž je ale poněkud háček.

Prezident nemá v politickém systému České republiky takové postavení, aby mohl prosazovat nějaký svůj speciální politický program. A tudíž ani není moc co nabízet.

Slib kandidáta

Jediné co může kandidát slíbit a pak také dodržovat je to, na co zvolený prezident přísahá. Totiž, že bude zachovávat Ústavu, jakož i zákony ČR a zastávat svůj úřad v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jakmile se někde objeví slib něčeho, co tenhle rámec překračuje, bude dobré zpozornět. Protože na nějaké reformní kroky či cokoliv podobného žádný prezident v tomto státě nemá moc, a pokud se dost zásadně nezmění Ústava, ani mít nebude

To lze zjistit z článku 62 a 63 Ústavy. Navenek to s pravomocemi nevypadá až tak špatně. Ovšem jejich podstatnou část může prezident realizovat jen se souhlasem premiéra a nejen to.

Pravomoci prezidenta

Například pravomoc jmenovat ústavní soudce vypadá významně. Jenže jmenování podléhá souhlasu Senátu. Kromě takříkajíc ceremoniálních funkcí může prezident samostatně pouze jmenovat členy Bankovní rady, nebo prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Případně, jak jsme si nedávno mohli připomenout, prominout trest. A i u těch ceremoniálních funkcí, jako je třeba jmenování vlády či ministra se očekává, že bude respektovat vůli vítězné strany či koalice.

Reálná politická moc

Reálná politická moc prezidenta tedy není velká. A fakticky může působit pouze jako integrující prvek, vynecháme-li to, že reprezentuje stát navenek. K tomu, aby byl prezident integrujícím prvkem ovšem potřebuje politické zázemí či politickou podporu. To již v této chvíli významně hendikepuje ty, kteří se doposud v politice nepohybují. Anebo se v ní pohybují, ale nemohou očekávat žádnou masivnější politickou podporu, nejlépe nějaké politické strany. Zvolen může být jistě každý a možná, že budeme i překvapeni, kdo zvolen bude. Ale bez této opory v reálné politice, bude prostě jen sedět na Hradě a čekat, kdo si za ním přijde popovídat.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Ilustrací může být osud prezidenta Zemana. O němž stěží lze tvrdit, že by neměl zkušenosti z politiky. Měl zřejmě i jakési politické zázemí

Ale přesto bilance jeho faktických zásahů do chodu státu, míním zásahů, které by se dlouhodobě projevily, tedy něčeho, co by reálně zůstalo, je nulová.

Závěr

S případnou politickou podporou přímo souvisí autorita prezidenta. Tu mu ovšem zvolení nezajistí. Ale musí ji dodat kandidát jako základní a možná jediný důvod, proč by měl být zvolen. Bez autority a alespoň nějakého politického zázemí skončí i ten nejsympatičtější kandidát jako kladeč věnců.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...