Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Ještě, než to doopravdy začne

Volba prezidenta v lednu příštího roku vypadá jako dost vzdálené téma. Někteří zájemci o Hrad, ale už svoji kandidaturu oznámili, a další se zjevně chystají. Došlo už na cosi jako volební programy, v čemž je ale poněkud háček.

Prezident nemá v politickém systému České republiky takové postavení, aby mohl prosazovat nějaký svůj speciální politický program. A tudíž ani není moc co nabízet.

Slib kandidáta

Jediné co může kandidát slíbit a pak také dodržovat je to, na co zvolený prezident přísahá. Totiž, že bude zachovávat Ústavu, jakož i zákony ČR a zastávat svůj úřad v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jakmile se někde objeví slib něčeho, co tenhle rámec překračuje, bude dobré zpozornět. Protože na nějaké reformní kroky či cokoliv podobného žádný prezident v tomto státě nemá moc, a pokud se dost zásadně nezmění Ústava, ani mít nebude

To lze zjistit z článku 62 a 63 Ústavy. Navenek to s pravomocemi nevypadá až tak špatně. Ovšem jejich podstatnou část může prezident realizovat jen se souhlasem premiéra a nejen to.

Pravomoci prezidenta

Například pravomoc jmenovat ústavní soudce vypadá významně. Jenže jmenování podléhá souhlasu Senátu. Kromě takříkajíc ceremoniálních funkcí může prezident samostatně pouze jmenovat členy Bankovní rady, nebo prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Případně, jak jsme si nedávno mohli připomenout, prominout trest. A i u těch ceremoniálních funkcí, jako je třeba jmenování vlády či ministra se očekává, že bude respektovat vůli vítězné strany či koalice.

Reálná politická moc

Reálná politická moc prezidenta tedy není velká. A fakticky může působit pouze jako integrující prvek, vynecháme-li to, že reprezentuje stát navenek. K tomu, aby byl prezident integrujícím prvkem ovšem potřebuje politické zázemí či politickou podporu. To již v této chvíli významně hendikepuje ty, kteří se doposud v politice nepohybují. Anebo se v ní pohybují, ale nemohou očekávat žádnou masivnější politickou podporu, nejlépe nějaké politické strany. Zvolen může být jistě každý a možná, že budeme i překvapeni, kdo zvolen bude. Ale bez této opory v reálné politice, bude prostě jen sedět na Hradě a čekat, kdo si za ním přijde popovídat.

Ilustrací může být osud prezidenta Zemana. O němž stěží lze tvrdit, že by neměl zkušenosti z politiky. Měl zřejmě i jakési politické zázemí

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Ale přesto bilance jeho faktických zásahů do chodu státu, míním zásahů, které by se dlouhodobě projevily, tedy něčeho, co by reálně zůstalo, je nulová.

Závěr

S případnou politickou podporou přímo souvisí autorita prezidenta. Tu mu ovšem zvolení nezajistí. Ale musí ji dodat kandidát jako základní a možná jediný důvod, proč by měl být zvolen. Bez autority a alespoň nějakého politického zázemí skončí i ten nejsympatičtější kandidát jako kladeč věnců.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...