Spojte se s námi

Co hledáte?

Exekuce

DIVERSITY CAPITAL je v exekuci, ZIZLAVSKY zastupuje poškozené

Alternativní fond Diversity Capital je v exekuci. O nařízení exekuce rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Od zahájení exekuce nesmí společnost nakládat se svým majetkem. Potvrzují to právní zástupci věřitelů.

Diversity Capital má být součástí skupiny IC GROUP a skupiny The Royal Capital Club, která se v médiích prezentuje mimo jiné tím, že v České republice investuje kapitál Malajské královské rodiny. Ve skutečnosti však vybrala od velkého množství drobných českých investorů stovky milionů korun se slibem fixního zhodnocení 1 % měsíčně.

Insolvence

Advokátní kancelář Žižlavský zahájila insolvenční řízení Diversity Capital

Advokát Petr Veselý z advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ, která zastupuje poškozené věřitele Diversity Capital popisuje, co nařízení exekuce předcházelo a jak exekuce aktuálně probíhá:

Na naši kancelář se obrátilo velké množství klientů Diversity Capital. Někteří z nich požádali o výplatu svých investic již v polovině roku 2022 a jejich investice nebyly do dnešního dne vyplaceny. Rozhodli jsme se proto vymáhat nároky klientů soudní cestou. Závazky vůči prvnímu klientovi s menší pohledávkou ještě Diversity Capital v plné výši uhradila po právní moci soudního rozhodnutí. Závazky vůči dalším klientům však již uhrazeny nebyly. Přistoupili jsme proto k podání návrhu na nařízení exekuce, kterému Obvodní soud pro Prahu 1 plně vyhověl, a pověřil vedením exekuce Exekutorský úřad Praha 4. Exekutorský úřad zjistil, že na bankovním účtu, na který klienti své peníze skládali, se nachází necelé dva tisíce korun. Žádný další významnější majetek Diversity Capital zatím nebyl dohledán. To je stav ke dni 20. června 2023.“

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Zakládající partner kanceláře Michal Žižlavský k tomu dodává:

„S ohledem na shora uvedené jsme přesvědčení, že Diversity Capital se nachází v úpadkové situaci. Pokud management společnosti nesplní svou zákonnou povinnost podat insolvenční návrh, jsme připraveni jej podat my, pro ochranu zájmu našich klientů. V insolvenčním řízení vytvoříme silnou věřitelskou skupinu a dohlédneme na to, aby byly řádně prošetřeny veškeré transakce, které fond s prostředky klientů uskutečnil a aby byly pohledávky našich klientů uspokojeny v nejvyšší možné míře. Do insolvence budeme v krátké dvouměsíční lhůtě od prohlášení úpadku přihlašovat i dosud nesplatné pohledávky investorů. Věřitelé, kteří se chtějí připojit k naší věřitelské skupině, by nás měli kontaktovat co nejdříve.“

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...