Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Advokátní kancelář Žižlavský zahájila insolvenční řízení Diversity Capital

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ podala minulý pátek u Městského soudu v Praze insolvenční návrh na alternativní fond Diversity Capital – zde. Soud dne 8. srpna 2023, návrh zveřejnil a zahájil insolvenční řízení – zde.

Diversity Capital má být součástí skupiny IC GROUP a skupiny The Royal Capital Club, která se v médiích prezentuje mimo jiné tím, že v České republice investuje kapitál Malajské královské rodiny. Ve skutečnosti však vybrala od velkého množství drobných českých investorů stovky milionů korun se slibem fixního zhodnocení 1 % měsíčně.

Advokát Petr Veselý z advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ, která zastupuje velkou skupinu poškozených věřitelů DIVERSITY CAPITAL popisuje, co zahájení insolvenčního řízení předcházelo a co si od insolvence slibuje:

Dospěli jsme proto k závěru, že se tento alternativní fond nachází v úpadkové situaci.

„Na naši kancelář se obrátily stovky klientů Diversity Capital. Dosáhli jsme vydání pravomocných rozsudků a iniciovali zahájení exekučního řízení. Pohledávku insolvenčního navrhovatele se nepodařilo uspokojit v exekučním řízení. Důvodem byl nedostatek postižitelného majetku Diversity Capital. Dospěli jsme proto k závěru, že se tento alternativní fond nachází v úpadkové situaci. Jelikož management nesplnil svou povinnost podat insolvenční návrh, podali jsme jej pro ochranu zájmu našich klientů my. Insolvenční soud neměl pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu a zveřejnil jej v insolvenčním rejstříku. Bylo tak zahájeno veřejné insolvenční řízení. Od insolvence si zejména slibujeme, že insolvenční správce přezkoumá, jak se nakládalo s penězi klientů investorů a pokud zjistí, že byly z fondu neoprávněně vyvedeny, bude se domáhat jejich vrácení. K tomu mu poskytneme veškerou podporu, aby prostředky mohly sloužit k uspokojení pohledávek našich klientů.”

Zakládající partner kanceláře Michal Žižlavský doplňuje, jaký předpokládá další vývoj:

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Poškození, kteří se chtějí přidat k naší silné věřitelské skupině, by se tak na nás měli obrátit co nejdříve.

„Tím, že jsme podali insolvenční návrh, jsme zastavili běh lhůty pro zpětné uplatnění nároků vůči osobám, na které společnost Diversity Capital převáděla peníze nebo majetek. Insolvenční soud nyní zahájí dokazování. Očekávám, že vyzve Diversity Capital, aby se vyjádřila k našemu insolvenčnímu návrhu a uloží ji, aby předložila seznamy svého majetku a závazků. Když to neudělá nebo když se jí nepodaří vyvrátit naše tvrzení, soud rozhodne o úpadku. Věřitelé, kteří nepřihlásí své pohledávky v krátké dvouměsíční lhůtě, pak nic nedostanou, protože lhůta je propadná. Platí to jak pro pohledávky, které jsou splatné, tak pro pohledávky, které ještě splatné nejsou. Poškození, kteří se chtějí přidat k naší silné věřitelské skupině, by se tak na nás měli obrátit co nejdříve.“

Využijte také podrobnější informace o insolvenci Diversity Capital a dalších alternativních fondů, které obsahuje rozhovor s partnery advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ, publikovaný minulý týden.

Byznys

Investice do fondů a dluhopisů. Chcete zpět své peníze? Jednejte rychle!

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...