Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

A zase ta bezpečnost „plynových bomb“

V uplynulém týdnu zarezonovala médii zpráva referující o vážné havárii v „plnírně“ propan-butanových láhví v Košťanech na Teplicku.

Pomineme-li skutečnost, že se nejednalo o plnírnu, jak se mylně uvádělo v řadě článků, nýbrž o opravnu, resp. dokonce o největší tuzemskou opravnu propan-butanových láhví, v souvislosti s možnou příčinou vyjádřili zasahující hasiči předběžný závěr, že vybuchl zbytkový propan-butan v servisované láhvi.

Povinnost

Není to přitom tak dlouho, kdy se na úrovni některých státních orgánů vedly diskuze o tom, zdali je dána povinnost odstraňovat zbytky směsi z tlakové nádoby před jejím naplněním či nikoliv. Přestože odpověď poskytují naprosto jednoznačně technická pravidla (konkrétně TPG 301 01), některým společnostem se podařilo vyhnout odpovědnosti za nesprávné složení prodávaného plynu s odkazem na fakt, že závadná látka měla být do tlakové nádoby načerpána předchozím dodavatelem.

Technická pravidla

Podívejme se na problém detailně. Podle zmíněných technických pravidel musí být každá plnírna vybavena plnicím zařízením, a to v provedení mechanickém, poloautomatickém nebo automatickém, dále zařízením pro kontrolu těsnosti ventilů a kontrolní váhou. Součástí každé plnírny propan-butanových láhví musí být rovněž zařízení na odsávání LPG z nádob.

Plnírnám je uložena povinnost zbavit tlakové nádoby kapalné a plynné fáze. Odsávání kapalné fáze LPG probíhá v uzavřeném okruhu a upravuje se místním provozním řádem. Plnírnám je pak zásadně zapovězeno plnit propan-butanové láhve s prošlou lhůtou periodické zkoušky nebo bez předepsaného označení, láhve, jejichž povrch je nějakým způsobem poškozen (ať již se jedná o trhliny, prasklé obruče, silnou korozi, zjevnou změnu tvaru apod.), lahve s poškozenou patkou nebo límcem tak, že tyto neplní svoji funkci, a konečně propan-butanové láhve, u nichž je podezření, že obsahují jiný druh plynu, cizí předměty, neodpařitelné zbytky nebo vodu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Souhrnně lze tedy konstatovat, že propan-butanová láhev je před dalším naplněním podrobena důsledné kontrole. Pokud se v tlakové nádobě nachází zbytek plynu, nelze ji naplnit. Zbytek plynu musí být důsledně odstraněn a teprve poté může být propan-butanová láhev vrácena do oběhu.

Inspekce

Pro úplnost je třeba říci, že obdobně při servisu propan-butanových láhví včetně periodických inspekcí zahrnuje oprava odstranění zbytku plynu (tekutá nebo plynná fáze). Poté, co je odinstalována výstroj, následuje výplach tlakové nádoby vodou a stlačeným vzduchem, kdy dochází k odstranění neodpařitelných zbytků uhlovodíků a veškerých nečistot. Údržba a veškeré opravy propan-butanových láhví se striktně řídí platnými právními předpisy, zejména technickou normou ČSN EN 1440+A2, dohodou ADR/RID a nařízením vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení.

Závěr

Pokud se ve veřejném prostoru objevují zprávy, které se snaží navodit dojem, že v „plynové bombě“ mohou zůstat zbytky směsi po předchozím dodavateli, je nutné je odmítnout jako hrubě nesprávné.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...