Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Záznam webináře

PÁD SBERBANK je záznam webináře pro zastupitele, radní, starosty, primátory, hejtmany, a také odpovědné pracovníky územních samosprávných celků, kterým Sberbank neplatí. 

Připomeňte si s námi, co je důležité pro ochranu zájmů vaší obce, města, městské části nebo kraje, a také pro vaši osobní ochranu ⤵️

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

1. Úvod webináře (03:39)

 • představení hostů
 • úvodní slovo místopředsedy Svazu měst a obcí

2. Povinnost vymáhat pohledávky (04:49)

 • klíčové §§  pro obce
 • klíčové §§ pro kraje
 • klíčové §§ pro hl. město Prahu a městské části (upozornění: jsou uvedeny jen ve video-záznamu, nejsou v prezentaci)

3. Jak rychlá je likvidace banky (06:53)

 • proč problém SBERBANK nevyřeší jeden papír
 • jak probíhá likvidace banky
 • časová osa likvidace ERB BANK (stejná likvidátorka)

4. Pohled starosty (01:17)

 • informování zastupitelstva
 • problematika dotací
 • dopad na investiční úvěry

5. Proces likvidace banky (14:28)

 • agenda likvidátorky
 • co se stane, když likvidátorka zjistí, že je banka v úpadku
 • jak se uspokojují pohledávky věřitelů

6. Dotazy 1. část (04:28)

 • jak dlouho trvá soupis majetku banky
 • jak probíhá komunikace mezi obcí a bankou
 • jak přihlašovat pohledávky do likvidace, jaké podklady doložit, kdy a kam poslat přihlášku

7. Dotazy 2. část (12:04)

 • kdy a jak se obec dozví, zda půjde Sberbank do insolvence
 • jsou důležitá čísla v účetní závěrce pro to, kolik dostanou obce a kraje?
 • má smysl prodávat pohledávky?

Článek, zmíněný ve video-záznamu naleznete zde

8. Dotazy 3. část (05:35)

 • jak soutěžit nový úvěr, když má obec finance na investice alokovány u Sberbank
 • jak postupovat u běžící investiční akce, kryté dotacemi

9. Správa a prodej pohledávky (11:40)

 • co je řádná správa pohledávek, a co už ne
 • jaká pravidla platí pro prodej pohledávky obce, města nebo kraje
 • jak se určuje cena

10. Kdo za co odpovídá (16:49)

 • co se stane, když starosta nebo radní překročí svou pravomoc
 • může být zastupitel stíhaný za to, jak hlasuje nebo za to, že nehlasuje?
 • za co odpovídají odborní pracovníci územních samosprávných celků

11. Dotazy 4. část (06:36)

 • jak se mohou chránit osoby, které jednají za obce, města a kraje
 • co to je pravidlo štafety, k čemu je dobrý obranný spis (defence file)
 • kdy je možné zadat zakázku na právní služby bez zadávacího řízení

12. Dotazy 5. část (05:20)

 • odpovídá někdo za uložení prostředků u SBERBANK před invazí?
 • jak je to s odpovědností zastupitelů za hlasování a za nehlasování
 • jak vypadá delikt, vzniklý nečinností delikt (příklad)

13. Dotazy 6. část (11:30)

 • jak pohledávky u SBERBANK přihlašovat, jak je vyčíslit, a co úroky
 • kdo odpovídá za řádné přihlášení pohledávky
 • proč se musí uplatňovat nároky na náhradu škody a co hrozí, když se neuplatňují

14. Dotazy 7. část (04:45)

 • snižuje se pohledávka obce o náhradu z GSFT?
 • jak přistoupit se splácení úvěru u SBERBANK
 • je možné započtení vzájemných pohledávek?

15. Shrnutí – doporučený postup (05:25)

 • povinnost informovat veřejnost
 • využívat pravidlo štafety a obranný spis
 • zapojit se do silné věřitelské skupiny (jak to funguje v praxi)

16. Závěr – zhodnocení (02:21)

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...