Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Záznam webináře

PÁD SBERBANK je záznam webináře pro zastupitele, radní, starosty, primátory, hejtmany, a také odpovědné pracovníky územních samosprávných celků, kterým Sberbank neplatí. 

Připomeňte si s námi, co je důležité pro ochranu zájmů vaší obce, města, městské části nebo kraje, a také pro vaši osobní ochranu ⤵️

1. Úvod webináře (03:39)

 • představení hostů
 • úvodní slovo místopředsedy Svazu měst a obcí

2. Povinnost vymáhat pohledávky (04:49)

 • klíčové §§  pro obce
 • klíčové §§ pro kraje
 • klíčové §§ pro hl. město Prahu a městské části (upozornění: jsou uvedeny jen ve video-záznamu, nejsou v prezentaci)

3. Jak rychlá je likvidace banky (06:53)

 • proč problém SBERBANK nevyřeší jeden papír
 • jak probíhá likvidace banky
 • časová osa likvidace ERB BANK (stejná likvidátorka)

4. Pohled starosty (01:17)

 • informování zastupitelstva
 • problematika dotací
 • dopad na investiční úvěry

5. Proces likvidace banky (14:28)

 • agenda likvidátorky
 • co se stane, když likvidátorka zjistí, že je banka v úpadku
 • jak se uspokojují pohledávky věřitelů

6. Dotazy 1. část (04:28)

 • jak dlouho trvá soupis majetku banky
 • jak probíhá komunikace mezi obcí a bankou
 • jak přihlašovat pohledávky do likvidace, jaké podklady doložit, kdy a kam poslat přihlášku

7. Dotazy 2. část (12:04)

 • kdy a jak se obec dozví, zda půjde Sberbank do insolvence
 • jsou důležitá čísla v účetní závěrce pro to, kolik dostanou obce a kraje?
 • má smysl prodávat pohledávky?

Článek, zmíněný ve video-záznamu naleznete zde

8. Dotazy 3. část (05:35)

 • jak soutěžit nový úvěr, když má obec finance na investice alokovány u Sberbank
 • jak postupovat u běžící investiční akce, kryté dotacemi

9. Správa a prodej pohledávky (11:40)

 • co je řádná správa pohledávek, a co už ne
 • jaká pravidla platí pro prodej pohledávky obce, města nebo kraje
 • jak se určuje cena

10. Kdo za co odpovídá (16:49)

 • co se stane, když starosta nebo radní překročí svou pravomoc
 • může být zastupitel stíhaný za to, jak hlasuje nebo za to, že nehlasuje?
 • za co odpovídají odborní pracovníci územních samosprávných celků

11. Dotazy 4. část (06:36)

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

 • jak se mohou chránit osoby, které jednají za obce, města a kraje
 • co to je pravidlo štafety, k čemu je dobrý obranný spis (defence file)
 • kdy je možné zadat zakázku na právní služby bez zadávacího řízení

12. Dotazy 5. část (05:20)

 • odpovídá někdo za uložení prostředků u SBERBANK před invazí?
 • jak je to s odpovědností zastupitelů za hlasování a za nehlasování
 • jak vypadá delikt, vzniklý nečinností delikt (příklad)

13. Dotazy 6. část (11:30)

 • jak pohledávky u SBERBANK přihlašovat, jak je vyčíslit, a co úroky
 • kdo odpovídá za řádné přihlášení pohledávky
 • proč se musí uplatňovat nároky na náhradu škody a co hrozí, když se neuplatňují

14. Dotazy 7. část (04:45)

 • snižuje se pohledávka obce o náhradu z GSFT?
 • jak přistoupit se splácení úvěru u SBERBANK
 • je možné započtení vzájemných pohledávek?

15. Shrnutí – doporučený postup (05:25)

 • povinnost informovat veřejnost
 • využívat pravidlo štafety a obranný spis
 • zapojit se do silné věřitelské skupiny (jak to funguje v praxi)

16. Závěr – zhodnocení (02:21)

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...