Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Záznam webináře – PÁD SBERBANK II.

Městský soud v Praze rozhodl 26.8. 2022 o konkursu Sberbank. Odstartoval tím běh propadné lhůty pro přihlášení pohledávek. Zde je záznam srpnového webináře, pořádaného na toto téma ve spolupráci se Svazem měst a obcí.

Co se dozvíte a od koho

Zaměřili jsme se na konkrétní otázky zástupců obcí, měst a krajů, které se týkají probíhajícího insolvenčního řízení Sberbank. Většina z nich platí pro všechny věřitele. Otázky a odpovědi jsme zpracovali do krátkých videí.

Obsah

I.    Přihlášení pohledávky (dotazy 1 – 10)
II.   Odpovědnost věřitele (dotazy 11 a 12)
III.  Kolik dostanou věřitelé (dotazy 13 – 15)
IV.  Veřejná kontrola (dotazy 16 – 18)
V.    Věřitelská skupina (dotazy 19 – 21)
VI.   Zastupování v insolvenčním řízení (dotaz 22)
VII.  Další dotazy (dotazy 23 – 25)
VIII. Závěrečné shrnutí: “bezpečný přístav”

Hosté
Na dotazy odpovídali zástupci kanceláře ZIZLAVSKY, která má ve svém týmu advokáty a také insolvenční správce, a je největší v České republice počtem řešených insolvenčních řízení (cca 4 000 řízení). Její právníci zastupují před insolvenčními soudy věřitele a velké věřitelské skupiny (OKD, ČSA, Growing Way, ARCA, nyní Sberbank).

Úvodní slovo místopředsedy SMO (05:43)

I. PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY

Dotaz 1 (07:00)

Pohledávku Sberbank jsme přihlásili. Likvidátorka byla kontaktována mailem, jestli je přihláška v pořádku. Nikdo se neozval. Sdělí to likvidátorka věřitelům?

Dotaz 2 (03:37)

Získal jsem informaci, že na přelomu let 2021 a 2022 byla aktiva Sberbank 90 MLD Kč. Jaká byla k témuž termínu pasiva Sberbank?

Dotaz 3 (02:51)

Mohli byste zveřejnit formulář, kterým se mají klienti Sberbank o blokovanou částku přihlásit?

Dotaz 4 (06:27)

K jakému datu máme přihlásit pohledávku z titulu smluv o vedení účtů? K datu 2.5.2022, tj. k datu vstupu Sberbank do likvidace?

Dotaz 5 (01:07)

Stačí, když do přihlášky pohledávky vůči Sberbank uvedeme, pokud jde o příslušenství pohledávky, že pohledávku přihlašuje včetně úroku, kterým je účet úročen?

Dotaz 6 (03:34)

Stačí, když přihlásíme pohledávku takto: Přihlašujeme pohledávku vůči Sberbank CZ z titulu Smlouvy o běžném účtu uzavřené dne …, č. účtu …, ve výši … ke dni 2. 5. 2022, včetně úroků, kterým je účet úročen?

Dotaz 7 (03:28)

Sberbank znemožnila přístup k penězům už 25. 2. 2022. Máme nárok na zákonný úrok z prodlení? Od kdy a do kdy? Dá se použít obrat “do zaplacení”? Lze kombinovat smluvní a zákonný úrok z prodlení?

Dotaz 8 (03:54)

Je vhodné přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení hned nebo ještě počkat?

Dotaz 9 (06:59)

U banky máme úvěr, který splácíme z účtu, na kterém je dvojnásobek dlužné částky. Splácením úvěru nyní prohlubujeme svou ztrátu. Co když přestaneme splácet s tím, že banka má naše peníze. Můžeme požadovat vzájemný zápočet?

Dotaz 10 (05:55)

Když se přihlásíme do insolvenčního řízení, doložíme výpisy z účtů a smlouvy, co může být na tomto postupu nedostatečného? Jak doporučuje JUDr. Žižlavský dále hájit zájmy „řádného hospodáře“? Jakých chyb se mají představitelé měst, obcí a krajů vyvarovat, aby neporušili povinnosti při správě cizího majetku“?

II. ODPOVĚDNOST VĚŘITELE

Dotaz 11 (03:43)

Co když přihlásíme pohledávku špatně? Může soud uložit věřiteli sankci za špatně přihlášenou pohledávku? (případová studie sankce 180 milionů korun).

Dotaz 12 (08:22)

Kdo konkrétně odpovídá za vadný postup v insolvenčním řízení v případě obcí, měst a krajů? Jaká odpovědnost je spojená s členstvím ve věřitelském výboru?

III. KOLIK DOSTANOU VĚŘITELÉ

Dotaz 13 (08:32)

Jaký výsledek insolvenčního řízení se dá očekávat? Kolik dostanou věřitelé? (5 možných scénářů)

Dotaz 14 (06:09)

Jak vypadalo uspokojení věřitelů v insolvencích bank v posledních letech?

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Dotaz 15 (08:56)

Je lepší počkat na výsledek insolvenčního řízení nebo nyní prodat pohledávky za Sberbank?

IV. VEŘEJNÁ KONTROLA

Dotaz 16 (05:47)

Blíží se podzimní volby. Můžete mi říci, kdy bude pohledávka vyřízená a jak bude proces vypořádání postupovat, abych mohla případně podat informaci zastupitelům naší obce? (starostka) Proč se z kauzy Sberbank stane věc veřejná.

Dotaz 17 (03:12)

Proč bude kauza Sberbank probíhat veřejně. Co to znamená pro osoby, které jednají za města, obce a kraje (nebo obchodní společnosti a družstva)?

Dotaz 18 (01:15)

Když jsme smlouvu se Sberbank nevypověděli, nemáme nárok na úrok z prodlení?

V. VĚŘITELSKÁ SKUPINA

Dotaz 19 (01:20)

Do ustanoveného prozatimního věřitelského výboru neustanovil soud žádné územně samosprávné celky i když likvidátorka navrhovala Statutární město Brno, městskou část Brno – střed. Lze ještě někoho dalšího nominovat, nebo se prozatímní věřitelský výbor = věřitelský výbor?

Dotaz 20 (01:49)

Je možné, aby se všechny ÚSC spojily (tj. obce v SMO) a jednala by za ně v insolvenčním řízení jedna právní kancelář?

Dotaz 21 (00:59)

Mohly by spojené ÚSC žádat vstup do věřitelského výboru? Je to možné?

VI. ZASTUPOVÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Dotaz 22 (02:46)

Musí na výběr právníka pro zastupování v insolvenčním řízení proběhnout výběrové řízení?

VII. DALŠÍ DOTAZY

Dotaz 23 (04:06)

Co těch 15 miliard, které měla banka ve vlastních zdrojích? Ty se nepromítnou do toho, kolik dostanou klienti Sberbank? A co úroky z pohledávky GSFT a náklady insolvenčního řízení?

Dotaz 24 (01:01)

Pohledávky vyplývající z účetnictví Sberbank se pokládají za automaticky přihlášené do insolvenčního řízení. Nemusí tedy obec přihlásit pohledávku do insolvence?

Dotaz 25 (06:30)

Máme u Sberbank běžné spořící účty na požádání. Dne 26.2. jsme podali příkazy k úhradě, které banka dodnes neprovedla. K těmto příkazům nemáme žádný důkazní materiál. Lze naše pohledávky považovat za splatné ke dni 26.2.?

VIII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ (03:29)

Co je to pravidlo štafety. Jaký postup chrání odpovědné osoby a vede je do právně bezpečného “přístavu.”

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...