Spojte se s námi

Co hledáte?

Styl

Vztah licence k autorskému dílu a AI

Technologie, která mění význam slova umění a předbíhá právní předpisy. V případě umělé inteligence (AI) to platí zvláště v souvislosti s aplikacemi na tvorbu obrazových děl jako DALL-E nebo Midjourney. Tyto aplikace vytvářejí originální díla na základě analýzy existujících databází děl, a to pomocí strojového učení. To však vyvolává řadu otázek v oblasti autorského práva.

V první řadě, autorské právo bere v úvahu pouze duševní činnost člověka, což nezahrnuje tvorbu umělé inteligence. Výtvory generované AI tak nejsou autorskými díly a nepřísluší jim autorskoprávní ochrana. Na (ne)možnost použití AI při dodání výstupů je určitě nutné dbát při sjednávaní smluv s dodavateli.

A co odpovědnost za možné porušení autorských práv v rámci tvorby generátorů AI?

Obecně se zakazuje použití díla bez svolení autora. Nedávná transpozice evropské směrnice do českého právního řádu toto pravidlo však prolamuje a umožňuje AI využívat zákonné licence k užití i chráněných děl pro účely automatizované analýzy dat. Tato změna tak umožňuje AI využívat i data chráněná autorským právem, pokud autoři s takovým užitím nevyjádří výslovný nesouhlas. Tato zákonná licence platí i pro další komerční účely výtvorů AI.

Styl

Umělá inteligence stokrát jinak

Důsledkem uvedeného je, že pokud autor zveřejní své dílo a umělá inteligence ho použije k vytvoření nového výtvoru, může být tento výtvor komerčně využit bez autorova souhlasu. Autor však má možnost zabránit tomuto využití tím, že výslovně uplatní výhradu dle autorského zákona. Tato výhrada platí pouze pro budoucí případy.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...