Spojte se s námi

Co hledáte?

Styl

Vydědění potomka má svá úskalí. Nelze učinit, pokud rodič o dítě sám neprojevoval zájem

PRAHA Nezájem o rodiče, trestná činnost, ale i poraněné ego. To všechno mohou být důvody vedoucí k rozhodnutí připravit svého potomka o povinný díl z dědictví. V polovině případů však vydědění skončí u soudu.Rodinné vazby. Pokrevní pouta, která nejde zpřetrhat odloučením ani vzdáleností, přesto tak náchylná k fatálním rozvratům. Občanský zákoník myslí na radostné stránky života, jako je sňatek či rodičovská odpovědnost. Vydědění má funkci opačnou – nejbližší vztahy právně zpřetrhává.Vydědění znamená, že je potomkovi odejmuto právo na takzvaný povinný díl z budoucího dědictví, který by mu jinak náležel. Pokud je naplněn jeden ze zákonných důvodů pro vydědění potomka a je o tom sepsáno prohlášení, pak po smrti pořizovatele nedědí „vyděděnec“ ani halíř.„Zůstavitelé nejčastěji chtějí vydědit potomky, kteří o ně nejeví skutečný zájem. Cítí se tak poškozeni a za to jim chtějí odepřít majetek, který by jim jinak po jejich smrti náležel,“ uvedl Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Zájem o sepsání prohlášení o vydědění mají většinou lidé středního věku či senioři, již mají dospívající nebo dospělé děti.

Celý článek naleznete zde.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...