Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

V 1. pololetí roku klesl meziročně počet bankrotů firem i podnikatelů

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 343 bankrotů společností, což bylo o 11 meziročně méně. Současně bylo vyhlášeno 2647 bankrotů podnikatelů, o 243 méně než ve stejném období loni. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zároveň bylo podáno 559 návrhů na bankrot firem, o 21 více než před rokem, a 2834 návrhů na bankrot podnikatelů. To bylo o 137 méně než v prvním pololetí 2022.

„Zaznamenáváme dlouhodobý pozvolný pokles bankrotů ve všech kategoriích, což je vidět na průměrném počtu bankrotů v jednotlivých pololetích. V posledním pololetí roku 2021 zbankrotovalo průměrně 62 firem měsíčně, letos v prvním pololetí jich bylo 52. Ještě výraznější rozdíl je znatelný u podnikatelů, kde v posledním pololetí 2021 zbankrotovalo průměrně 527 podnikatelů měsíčně a letos v prvním pololetí jich bylo o 16 procent méně, tedy 441,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů společností bylo v červnu vyhlášeno v Praze a v Jihomoravském kraji.

V červnu byl vyhlášen bankrot u 47 společností, což je po dubnu nejméně v porovnání s ostatními měsíci letošního roku. Zároveň bylo podáno 109 insolvenčních návrhů, což je naopak nejvíce v tomto roce. Bankrot vyhlásilo také 495 podnikatelů, spolu s květnem nejvíce za tento rok, a bylo podáno 481 insolvenčních návrhů.

Nejvíce bankrotů společností bylo v červnu vyhlášeno v Praze (22) a v Jihomoravském kraji (pět). Naopak žádný firemní bankrot nebyl vyhlášen v Karlovarském, Libereckém a Plzeňském kraji. Na 10.000 aktivních firem připadlo v posledních 12 měsících nejvíce bankrotů v Ústeckém (23) a Olomouckém kraji (21).

V rámci odvětví bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v obchodu (16), profesních vědeckých a technických činnostech a stavebnictví (shodně osm). Nejvíce bankrotů na 10.000 aktivních firem v posledních 12 měsících připadlo v odvětví dopravy a skladování (29) a ubytování a stravování (22). Doprava a skladování vykazuje nejvyšší počet bankrotů na 10.000 jednotek, jak u firem, tak i u podnikatelů. Polovina bankrotů firem ve stavebnictví připadla na výstavbu bytových a nebytových prostor. Nejvíce bankrotů firem v rámci obchodu se týkalo velkoobchodu.

Nejvíce bankrotů podnikatelů zaznamenal Moravskoslezský kraj (75), Praha (71) a Středočeský kraj (58). Nejvíce bankrotů na 10.000 podnikatelů v posledních 12 měsících bylo vyhlášeno v Ústeckém (90) a Karlovarském kraji (79).

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Nejvíce bankrotů podnikatelů zaznamenalo odvětví stavebnictví (126), obchodu (88) a zpracovatelského průmyslu (62). V posledních 12 měsících na 10.000 aktivních podnikatelů zbankrotovalo nejvíce podnikatelů v dopravě a skladování (55) a stavebnictví (42).

ČTK, PRAHA

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...