Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Ústavní pohled na oddlužení

(11. 6. 2019)
„Já považuju za zajímavý plenární nález 36/18, poměrně nedávný, který se zabýval vlastně opakovaně otázkou, jestli účastníci řízení mají mít vždy právo na odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí. V insolvenčním řízení je řada rozhodnutí, proti kterým zákon nepřipouští odvolání a Ústavní soud opakovaně judikuje to, že není připuštěno odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí není porušením ústavním pořádkem zaručených práv, ale tady to rozhodnutí je zajímavé ještě v jednom bodě, protože se Ústavní soud vyjadřoval k tomu, jakým způsobem se má rozhodovat o způsobu oddlužení, zda k rozhodnutí je zapotřebí souhlas většiny všech věřitelů, stačí souhlas většiny přítomných věřitelů a dospěl k závěru, že ústavně souladným výkladem je výklad podle kterého je zapotřebí rozhodnutí většiny všech věřitelů,“ říká soudce Ústavního soudu David Uhlíř.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...