Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Ústavní pohled na oddlužení

(11. 6. 2019)
„Já považuju za zajímavý plenární nález 36/18, poměrně nedávný, který se zabýval vlastně opakovaně otázkou, jestli účastníci řízení mají mít vždy právo na odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí. V insolvenčním řízení je řada rozhodnutí, proti kterým zákon nepřipouští odvolání a Ústavní soud opakovaně judikuje to, že není připuštěno odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí není porušením ústavním pořádkem zaručených práv, ale tady to rozhodnutí je zajímavé ještě v jednom bodě, protože se Ústavní soud vyjadřoval k tomu, jakým způsobem se má rozhodovat o způsobu oddlužení, zda k rozhodnutí je zapotřebí souhlas většiny všech věřitelů, stačí souhlas většiny přítomných věřitelů a dospěl k závěru, že ústavně souladným výkladem je výklad podle kterého je zapotřebí rozhodnutí většiny všech věřitelů,” říká soudce Ústavního soudu David Uhlíř.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...