Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Správním soudům se daří zkrátit řízení a omezit nedodělky, uvedl předseda NSS

Českým správním soudům se podařilo zkrátit délku řízení a odbourat část nedodělků, tedy starých nevyřešených sporů. Příčinou trendu je hlavně navýšení počtu soudců i asistentů, uvedl předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Karel Šimka v návaznosti na pravidelnou výroční poradu, která se v Brně konala minulý týden. Účastnili se jí místopředsedové krajských soudů pro úseky správního soudnictví a vedení NSS.

Kvalitní soudci

“Určitě se v určité míře zlepšila kvalita rozhodování některých úřadů, patrné to je například u daňové správy. Ale klíčovou příčinou zlepšení je prostě to, že po letech nouze začínáme mít na správních úsecích krajských soudů konečně přiměřený počet kvalitních soudců.

Mimořádným opravným prostředkem je kasační stížnost k NSS.

Drobný nárůst počtu soudců o zhruba dvě desítky v posledních několika letech krajským soudům mimořádně pomohl – na jejich výkonu je to velmi znát a daří se odbourávat staré nedodělky,” uvedl Šimka.

“Zůstanou-li stávající podmínky pro činnost správního soudnictví zachovány a nedojde-li k nepředvídaným zvratům, koncem roku 2025 začnou soudci ve správním soudnictví rozhodovat převážnou většinu kauz v řádu několika měsíců na jednu instanci,” doplnil Šimka.

Ve správním soudnictví rozhodují soudy zejména o žalobách lidí nebo právnických osob, domáhajících se ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů veřejné moci. Správní úseky tvoří součást krajských soudů. Mimořádným opravným prostředkem je kasační stížnost k NSS.

Počet nedodělků

Ke konci letošního roku bude na krajských soudech podle odhadu NSS kolem 4500 nerozhodnutých věcí oproti téměř 6000 z konce roku 2022. Podobně i NSS sníží svůj počet nedodělků ke konci roku pod 2500 oproti více než 3000 z konce loňského.

Pokud vše půjde dobře, přibude nám letos a příští rok pár nových soudců natrvalo.

Zkušenost za 20 let fungování současného modelu správního soudnictví podle Šimky ukazuje, že krajské soudy každoročně obdrží necelých 10.000 správních žalob, kolem 3500 sporů pak míří k NSS. Na tato čísla má být správní soudnictví dimenzováno, míní Šimka.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

“Žádné agendy neubylo více než ostatních, zejména neklesá podíl nejtěžších typů věcí – finančních, stavebních a územního plánovaní a ekonomických regulací. Významnější úbytek nápadu (přísunu nových podnětů) pozorujeme v poslední době jen u dopravních přestupků, ale to není klíčová agenda správního soudnictví,” doplnil Šimka.

Na NSS se pozitivní trend podle Šimky projeví se zpožděním roku nebo dvou. “Máme teď dočasně přidělené některé soudce z krajských soudů, a pokud vše půjde dobře, přibude nám letos a příští rok pár nových soudců natrvalo. I my snižujeme počty starých nedodělků,” uvedl předseda NSS.

ČTK, BRNO

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...