Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Sněmovna schválila zavedení sedmiletého funkčního období pro nejvyššího žalobce

Funkční období nejvyššího státního zástupce bude zřejmě sedmileté a bez možnosti opakování. Sněmovna dnes schválila hlasy všech přítomných poslanců vládní novelu, jež také upravuje pravidla pro jeho odvolání, nemá být tak snadné jako nyní.

Justice

Blažek slíbil doplnit do novely zákona důvody pro odvolání šéfa žalobců

Na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) ale dolní komora ponechala odvolání nejvyššího žalobce výhradně v pravomoci kabinetu. Podle původního vládního návrhu by mohl přijít o funkci i v kárném řízení. Předloha, jež má podle předkladatelů pomoci k zamezení případného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství, teď zamíří k posouzení do Senátu.

Konkurenční pravomoc kárného senátu by podle nich nebyla žádoucí.

Cílem předlohy je podle vládního zdůvodnění zejména stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také zavedení jejich funkčních období. V současné době je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená. Nejvyššího státní zástupce může vláda odvolat i bez udání důvodu. Sněmovna odmítla úpravu Heleny Válkové a Radka Vondráčka (oba ANO), která by prodloužila nově zakotvené funkční období nejvyššího státního zástupce ze sedmi na devět let.

Na odstranění takzvané dvojkolejnosti v odvolávání nejvyššího státního zástupce, tedy vládou i v kárném řízení, se poslanci shodli kvůli možným problémům, které by přinášelo. Konkurenční pravomoc kárného senátu by podle nich nebyla žádoucí. Vládní novela stanoví požadavky na odborné a manažerské schopnosti nejvyššího státního zástupce, pro odvolání vymezuje důvody. Blažek prosadil návrh, aby kabinet, pokud by některých z takových důvodů nastal, nebyl povinen nejvyššího žalobce zbavit funkce, ale aby měl možnost úvahy.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti.

Rovněž ostatní vedoucí státní zástupci mají být do funkce jmenováni podle novely na sedm let. Aby všichni vedoucí funkcionáři státních zastupitelství nenastoupili ve funkčním období jedné vlády, výběrová řízení by se konala postupně v několika letech. Válková neuspěla s návrhem na odklad účinnosti celé novely o půl roku na 1. ledna 2025 a na prodloužení tohoto přechodného období.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Protikorupční iniciativa Rekonstrukce státu označila schválenou podobu předlohy za “solidní a slibnou”, když podle ní zakotvuje pojistky proti politizaci státního zastupitelství. “Jedinou výtku směřujeme vůči tomu, že by bylo vhodnější ustanovit delší funkční období nejvyššího státního zástupce, například devět let, ne sedm let,” sdělila iniciativa v dnešní tiskové zprávě.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Bližší požadavky na kandidáta zákon nyní nestanoví. Šéfem žalobců by se podle novely nemohl stát státní zástupce s pravomocným kárným opatřením, pokud nebylo zahlazeno. Předloha zavádí také požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců. Uchazeči budou muset splnit požadovanou dobu praxe. Výroční zprávu o činnosti státního zastupitelství bude podle sněmovních úprav dostávat po jejím projednání vládou také Senát.

ČTK, PRAHA

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...