Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Skončila ochrana manažerů firem. Jak mohou kontrolovat rizika?

Děti si užívají školní prázdniny, na které se tentokrát možná těšily o něco méně než obvykle. Manažerům firem naopak skončily insolvenční prázdniny, na jejichž konec se mnozí netěšili vůbec.

Podnikatelé a statutární zástupci firem mohli až donedávna využít insolvenční prázdniny. Šlo o mimořádné opatření vlády na ochranu firem, kterým zákeřný čínský virus z Wu-chanu narušil cash flow. Parlament přijal ve stavu legislativní nouze zvláštní zákon Lex Covid justice a poskytl členům orgánů obchodních společností dočasnou ochranu před věřiteli. Ti získali oddychový čas do 30. června 2021, aby uspořádali záležitosti svých firem bez toho, aby čelili právním rizikům.

Úderem prvního červencového dne ovšem úlevy skončily. Jednatelé a členové představenstev už nadále nemohou využít ochrany mimořádného moratoria. V plném rozsahu se obnovila jejich povinnost podat insolvenční návrh na insolventní nebo předluženou společnost. Je přitom jedno, zda firmu ohrožuje zjevný úpadek, který věřitelé vidí, protože se jim neplatí, nebo skrytý úpadek, ve kterém jim firma sice platí, ale narůstá skrytý dluh. Ten druhý případ má pracovní název letadlo. Letí se letí, a pohledávky jedněch věřitelů se platí z peněz jiných. Teprve až letadlo dosedne, ukáže se, kdo všechno drží v rukou Černého Petra.

Péče řádného hospodáře

Členové orgánů obchodních společností se dnes, Covid ne-Covid, opět nacházejí v situaci, kdy mají řadu povinností, které musejí plnit. Když je nesplní, vystavují se riziku osobní odpovědnosti za dluhy firmy. Pro mnohé z nich je právní úprava restrukturalizací a insolvencí nepřehledná, protože se s ní nikdy dříve nesetkali. Jejich interní útvary jsou zpravidla zvyklé řešit jen problémy, které přináší core business. Nemusejí být schopny správně vyhodnotit, zda již firma naplňuje znaky úpadku. To je přitom zcela zásadní. Právě zde se totiž láme chleba. Meze dovoleného jednání solventní firmy a společnosti v úpadku se zásadně liší. Co je možné na půdě volného obchodu, insolvenční právo zakazuje. Když někdo přijme volenou funkci, musí jednat za všech okolností s péčí řádného hospodáře. Vychází se z toho, že má všechny potřebné znalosti. Když je nemá, musí si je rychle opatřit, nebo na to tvrdě doplatí. Neznalost zákona neomlouvá.

Členové statutárních a kontrolních orgánů společností musejí vždy jednat informovaně.

Podnikání firmy v úpadku

Některé firmy, ačkoli jsou již v úpadku, dále podnikají. Jejich CEO a vedoucí zaměstnanci se tím často snaží alespoň snížit zadlužení. To je ovšem právě v dnešní době tenký led, který se pod “odvážným” bruslařem snadno prolomí. Jak ukazuje praxe, dobré úmysly často dláždí manažerům cestu do pekla osobního ručení za dluhy firmy. O špatných úmyslech ani nemluvě. Možná stojí za to vědět, že od začátku roku 2021 ohrožuje členy orgánů obchodních společností jako Černá Mamba nová žaloba na doplnění pasiv. Mamba spala po dobou insolvenčních prázdnin, teď se probouzí. Čeho se mají bát jednatelé a členové představenstev společností, kteří nesplní své povinnosti v případě hrozícího úpadku firmy?

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Soud může uložit členům orgánů obchodních společností, aby zaplatili věřitelům ze svého rozdíl mezi dluhy a hodnotou majetku firmy.

Ale pozor! Neříkám tím, že když je firma v úpadku, musí hned ukončit své podnikání. Tak to není. Členové orgánů obchodních společností musí jen dodržovat pravidla insolvenční hygieny. Musí řešit úpadek své firmy včas, dovoleným způsobem a především transparentně vůči věřitelům. Konkrétně to znamená, že musí zahájit insolvenční řízení, ale v jeho rámci mohou pokračovat v provozu závodu. Mohou se například vydat na cestu soudní reorganizace, ve které zůstávají ve svých funkcích a mají nadále dispoziční oprávnění. Získají tím jeden velký bonus: Uspí nebezpečnou Mambu. V soudní reorganizaci, na rozdíl od konkursu, na ně totiž insolvenční správce nemůže podat žalobu na doplnění pasiv.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...