Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Revoluce ve firmách! Co znamenají nová pravidla pro střet zájmů?

Střet zájmů v obchodní korporaci nastává, když se zájmy společnosti a zájmy členů jejího voleného orgánu rozcházejí. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, obsahuje pravidla, která musí členové volených orgánů dodržovat, nejen pokud jsou přímo ve střetu zájmů, ale i pokud je ve střetu zájmů osoba jim blízká, ovládaná nebo ovlivněná. Nedávná judikatura přitom přinesla zásadní změny.

Oznamovací povinnost

Základním pravidlem je, že člen voleného orgánu musí přímý i nepřímý střet zájmů obchodní korporaci oznámit, což je známé jako oznamovací nebo notifikační povinnost.

Zastoupení obchodní korporace členem jejího voleného orgánu

Právní doktrína se ustálila na závěru, že se nejedná ani o zákonné ani o smluvní zastoupení dle občanského zákoníku, ale o zastoupení svého druhu zvláštní. Pokud jsou zájmy člena volného orgánu a korporace v rozporu, člen volného orgánu zástupčím oprávněním nedisponuje.

Legislativa

Ochrana zaměstnance při volbě cizího práva

Dřívější názory odborné veřejnosti

Dřívější řešení důsledků porušení oznamovací povinnosti se dělila na tři skupiny:

  1. Právní jednání je absolutně neplatné.
  2. Právní jednání je relativně neplatné, pokud se zastoupená korporace neplatnosti dovolá, což byl názor převažující.
  3. Právní jednání není neplatné, ale nezavazuje zastoupenou korporaci, pokud se k jeho účinkům korporace dodatečně nepřihlásí.
Současná rozhodovací praxe

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1640/2022 přijal názor, že právní jednání v neoznámeném střetu zájmů je platné, ale toliko nezavazuje zastoupenou obchodní korporaci, pokud třetí osoba o střetu zájmů věděla. Pokud však třetí osoba byla v dobré víře, tak právní jednání korporaci zavazuje.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Podoba oznámení o střetu zájmů

Nejvyšší soud v několika rozhodnutích upřesnil, jak má oznámení o střetu zájmů vypadat:

  1. Obsah oznámení: Stačí oznámit část zamýšlené smlouvy, pokud je z ní patrné, zda je člen voleného orgánu ve střetu zájmů.
  2. Jednotliví společníci jako adresáti oznámení: Oznámení může být učiněno jednotlivým společníkům, kteří se mohou vzdát práva na projednání na valné hromadě.
  3. CFO jako adresát oznámení: Oznámení učiněné pouze CFO společnosti je naopak nedostačující a nelze přitom přihlížet ani k zavedené praxi v rámci společnosti.
Závěr

Oznámení o střetu zájmů musí být učiněno tak, aby bylo zřetelné, zda uzavření smlouvy je v souladu se zájmy korporace. Oznámení může být předloženo jednotlivým společníkům, kteří se mohou vzdát práva na projednání na valné hromadě. Nelze se odkazovat na zvyklosti v rámci koncernu a oznámení pouze např. CFO je nedostatečné. Stanovená pravidla je nezbytné dodržet vždy, protože důsledky jejich porušení mohou být pro obchodní korporaci zásadní.

Autoři: Mgr. Lucie Špičková a Mgr. Adam Sznapka

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...