Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Preventivní restrukturalizace pomůže podnikatelům odvrátit úpadek

Vláda na svém jednání schválila návrh zákona zavádějící tzv. preventivní restrukturalizaci pro podnikatele v přechodných finančních potížích. Návrh zákona převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.

Dnes se podnikatelé mohou se svými věřiteli pokusit mimosoudně dohodnout. Nepodaří-li se jim dohody dosáhnout včas, vystavují se riziku dalšího zhoršení své situace a eventuálně až úpadku, který lze řešit pouze cestou formálního insolvenčního řízení. V právním řádu ČR tak dosud scházel určitý mezistupeň, kdy se podnikatel ještě nenachází v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých důvodů není možná.

Preventivní restrukturalizace nabízí podnikatelům flexibilní nástroj k včasnému odvrácení hrozícího úpadku a záchrany životaschopných obchodních závodů. Návrh staví na hledání co nejširší shody mezi podnikatelem a věřiteli ohledně restrukturalizačních opatření tvořících restrukturalizační plán. To optimálně probíhá v rámci neveřejných vyjednávání, která se v nekonfliktních scénářích dokonce obejdou bez zásahů restrukturalizačního soudu. Cílem preventivní restrukturalizace je tedy účinné odvrácení hrozícího úpadku podnikatele za současného zachování nebo obnovení běžného provozu jeho obchodního závodu.

Kroky podnikatele k „ozdravení“:

  1. Vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem.
  2. Do plánu účastníci promítnou svou obchodní a provozní strategii na následující období.
  3. Ta za cenu poskytnutí určitých úlev zajistí věřitelům lepší šanci na uspokojení a zachování existujících smluv než případný úpadek podnikatele řešený likvidačním konkurzem.

Za klíčový moment lze následně považovat hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu, které jednoznačně prokáže, jakou podporu svých věřitelů podnikatel ve skutečnosti obdržel. Podpora věřitelů je přitom pro zdárný průběh preventivní restrukturalizace klíčová.

Preventivní restrukturalizace bude flexibilnější než insolvenční řízení. Soud bude totiž podstatu věci řešit až v okamžiku, kdy mu podnikatel předloží k potvrzení restrukturalizační plán. Předtím podnikatel představí věřitelům svou vizi záchrany prostřednictvím takzvaného sanačního projektu. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat – a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Návrh zákona je veřejně dostupný z elektronické knihovny připravované legislativy (zde), kde se lze současně seznámit i s doprovodnou novelou dalších předpisů (zde). Návrh zákona je implementací unijní směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, která byla přijata v červnu roku 2019.

Návrh zákona odborníci z řad Ministerstva spravedlnosti aktivně prodiskutovali na celé řadě odborných diskusních fór, konferencích a workshopech. Při tvorbě návrhu zákona podrobně sledovali i vývoj návrhů transpozičních předpisů v jiných členských státech. Inspirace zahraničními přístupy, zkušenostmi a odbornou literaturou se promítla do řady ustanovení návrhu zákona.

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...