Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Právníky roku jsou advokátka Hrdá, soudce Tripes či advokát Machurek

To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena sv. Yva pro právníky. Alespoň tak to vnímá Mgr. Tomáš Machurek, jeden z osmi výjimečných zástupců českého práva, kteří v pátek 12. května 2023 převzali v brněnském hotelu International v průběhu slavnostního galavečera celojustiční soutěže Právník roku, pořádané Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právnických profesí.

Pro sedmnáctý soutěžní ročník bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií, z toho bylo pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a občanská a lidská práva a právo ústavní, a tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy za celoživotní přínos českému právu. Plastiku sv. Yva si tak letos v kongresovém sále hotelu International převzalo celkem osm osobností české justice.

V pěti odborných kategoriích předali zástupci jednotlivých právnických komor
a spolků, členové odborné poroty, skleněného sv. Yva JUDr. Antonínu Tripesovi, emeritnímu soudci, JUDr. Janu Jakovcovi, státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství Litoměřice, advokátovi Mgr. Tomáši Machurkovi, partnerovi AK MT Legal, JUDr. Jitce Hlaváčkové, právničce a poradkyni generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, a JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi, Ph.D., advokátovi a děkanovi FP ZČU v Plzni (podrobnosti viz níže).

Pro mladé právníky do 33 let věku, resp. jejich autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou, je určena první ze speciálních kategorií soutěže – Talent roku. „Tímto oceněním, dotovaným finanční odměnou ve výši 100, 50 a 25 tisíc korun, chceme mladé začínající právníky motivovat k dalšímu odbornému růstu. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby pokračovali v psaní a svá pojednání publikovali i v našem odborném stavovském časopise Bulletinu advokacie či v elektronickém Advokátním deníku,“ řekl JUDr. Robert Němec, LL. M., předseda České advokátní komory, který společně s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., předával cenu za první místo v této kategorii.

Letos odborná porota vyhodnotila jako nejlepší práci advokáta Mgr. Tomáše Munzara „Dezinformace jako výzva pro demokratický právní stát v České republice“.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Vítězkou speciální kategorie PRO BONO se stala a finanční odměnu ve výši 50 000 korun z rukou donátora této kategorie, nestora české advokacie JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M., převzala advokátka JUDr. Lucie Hrdá, nositelka Ceny Františky Plamínkové a ceny Flamma, spoluzakladatelka organizace BEZ TRESTU
a právní poradkyně poradny Bílého kruhu bezpečí, která se dlouhodobě specializuje na trestní a rodinné právo, konkrétně na oblast domácího a sexualizovaného násilí.

Poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal a do Právnické síně slávy byl uveden JUDr. Martin Šolc, advokát specializující se na právo obchodní a mezinárodní, zejména v oblasti fúzí a akvizic, držitel ocenění Právník roku v oblasti obchodního práva, bývalý místopředseda a předseda ČAK a bývalý viceprezident a prezident IBA.

„Uvedení do Síně slávy je nejvyšší poctou, jakou může právnická veřejnost udělit výjimečné osobnosti za její celoživotní aktivity v oblasti práva. Z osobností, které v uplynulých letech vstoupily do Právnické síně slávy, bych rád připomněl například prvního veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla, bývalou ministryni spravedlnosti a dlouholetou advokátku JUDr. Dagmar Burešovou či advokáta a donátora kategorie PRO BONO této soutěže JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M.,“ zmínil alespoň tři z dosavadních nositelů tohoto ocenění Robert Němec.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...