Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Platy ústavních činitelů nebudou příští rok zmraženy

Premiér Petr Fiala, jako první premiér v historii ČR, navštívil poradu ministra spravedlnosti a vedoucích představitelů soudů. Tématy jednání byly systemizace na rok 2023, platy ústavních činitelů a rozpočet.

Jednalo se o další pravidelnou poradu vedení ministerstva s předsedy krajských, vyšších a nejvyšších soudů. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, náměstci a poradce pro oblast justice Jaroslav Bureš na podobných poradách řeší aktuální otázky týkající se soudů. Poprvé se porady zúčastnil i předseda vlády Petr Fiala. Předseda vlády mj. ocenil přístup ministra spravedlnosti za diskuzi, kterou s vedením justice vede a poděkoval, že důvěra v postavení soudů v očích veřejnosti roste.

„Naším společným úkolem je, aby lidé v ČR měli jistotu, že žijí v právním státě, kde se všem měří stejně. Vím, že ne všichni občané tento pocit sdílejí. Můžeme-li něco udělat, abychom to zlepšili, pojďme to udělat. Pevný a stabilní právní systém je zárukou dlouhodobé prosperity ČR a důvěry občanů ve stát a jeho představitele,” uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Představitelé justice se shodli na tom, že platy všech ústavních činitelů by od příštího roku měly dosáhnout zákonem předpokládané výše. Nemělo by tedy už dojít k jejich dalšímu „zmrazení”.Během jednání s předsedy soudů potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, že resort by chtěl zadal personální audit justice.

„Po vzoru Německa by ho měla udělat externí renomovaná auditorská společnost. Výsledky by mohly mít váhu jak v rámci justice, tak u dalšího politického vyjednávání,” doplnil Pavel Blažek.

Shoda s předsedy panovala na tom, že cílem v současné době není zvyšování počtu soudců, ale především odborného aparátu a zlepšení jeho odměňování. K posílení administrativních pracovníků by mělo dojít především na nejzatíženějších úsecích, kde se dá v následujícím období očekávat nárůst agendy, např. v insolvenční agendě na soudech druhého stupně.

Ekonomický náměstek Radomír Daňhel vedení justice informoval, že ministerstvo v průběhu srpna posílí rozpočet organizačních složek v justici o 200 milionů korun se zaměřením do  tří oblastí, a to konkrétně na mandatorní výdaje soudů – tlumočníky, znalce a advokáty ex offo, na bagatelní pohledávky a nárůst cen energií.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Na závěr porady ministr spravedlnosti ocenil přístup a působení Jaroslava Bureše, který jako jeho poradce vede se soudci kontinuální dialog.

„Vím, že díky jeho profesionálnímu přístupu a dlouholeté, téměř celoživotní odborné profesní zkušenosti je tím pravým, kdo mi zprostředkuje detailní vhled do problémů, které vás trápí a činností, jež vykonáváte,“ dodal Pavel Blažek.

PRAHA, 30. 7. 2022

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...