Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Omezení insolvenčního návrhu věřitele aneb Sisyfos české insolvence

V úterý 7. dubna 2020 bude poslanecká sněmovna projednávat ve stavu legislativní nouze vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, z dílny ministerstva spravedlnosti, neboli „Lex Covid“. Lex Covid je normou s dalekosáhlými důsledky do právního pořádku ČR zcela přesahující rozsah tohoto příspěvku, proto se zaměřím pouze na jeden právní institut z vícero materiálních změn insolvenčního zákona, a sice na ochranu dlužníka před insolvenčním návrhem věřitele.

Lex COVID poskytuje dočasnou ochranu všem dlužníkům tím, že se nebude přihlížet k insolvenčním návrhům, které podají věřitelé v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (pravděpodobně od 7. dubna 2020) do 31. srpna 2020. Tato ochrana se má aplikovat plošně na všechny potenciální dlužníky, tj. bez ohledu na příčinu nebo období vzniku jejich úpadku.

V praxi to bude znamenat, že věřitelské insolvenční návrhy podané v tomto období nevyvolají žádné právní následky a hledí se na ně, jako by nebyly učiněny.

Věřitel však bude moci podat nový insolvenční návrh po 31. srpnu 2020.Bude-li toto opatření schváleno, nejde o pozitivní zprávu pro některé věřitele a je otázkou, zda takový institut pomůže oddálit možný pád dlužníka nebo pouze tento pád prohloubí a zvětší jeho hloubku. Věřitelský insolvenční návrh je totiž institut, jehož hlavním významem je zajištění dohledu nad podnikatelskou činností dlužníka, tak aby žádný z věřitelů nebyl zvýhodněn na úkor jiného. Současně jsou s věřitelským insolvenčním návrhem spojeny účinky, které ve svém důsledku mají vést k férovému uspokojení věřitelů podle principů insolvenčního zákona, nikoli podle libovůle dlužníka a některých z věřitelů. Právní účinky podstatné v praxi jsou zejména uplatňování pohledávek pouze ve formě přihlášky, výkon zajišťovacích práv pouze dle insolvenčního zákona a zejména povinnost dlužníka zdržet se jednání podstatně zmenšující jeho majetkovou podstatu. Navržené opatření tedy neomezí věřitele, aby svá práva individuálně vymáhali mimo rámec insolvenční řízení, tedy například započtením pohledávek, dohodou s dlužníkem, realizací zajištění anebo (což bude v tomto období výjimečné) v nalézacím či vykonávacím řízení.

Věřitelský insolvenční návrh nechrání věřitele pouze před nekontrolovanou činností dlužníka snižující možnost uspokojení pro věřitele, ale chrání jej rovněž před nekontrolovanou činností jiných věřitelů.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Takových, které mají na dlužníka větší vliv. Jsou pro jeho podnikání nepostradatelní, nebo mají informační či vztahový náskok před jinými věřiteli. Pro takové věřitele může být Lex Covid výhodou, stejně jako pro nepoctivé dlužníky, kteří mohou do 31.8.2020 ve jménu koronaviru zmenšovat majetkovou podstatu věřitelů. Podstatným faktem je i to, že insolvence je v praxi nástrojem jak předlužené  či insolventní podniky s podporu věřitelů restrukturalizovat, provozně financovat a transformovat, aby byly životaschopné. Lex Covid může znamenat sníženou dostupnost takové pomoci nutné k přežití. Čas je u takových záchran nejdůležitější a obávám se, že 1.9. 2020 je v době nepredikovatelného vývoje na straně odbytu a primární či druhotné platební neschopnosti podniků tak vzdálené datum, že to mnoho z těch, kteří by to mohli přežít pokud by se jim dostalo pomoci hned, prostě nepřežijí. Je naivní si myslet, že situace u zasažených podniků bude v důsledku odkladu insolvence po několika měsících lepší,  naopak bude mnohem horší. V praxi bych považoval za prospěšnější, pokud by věřitelské insolvence byly zahájeny, měly by právní účinky definované insolvenčním zákonem, ale například rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení by byla odložena až do září letošního roku.Na mysl se mi vkrádá řecká báje o Sisyfovi, který přelstil smrt, nasadil ji vlastní pouta a to způsobilo ve světě chaos, protože nikdo nemohl zemřít. Obávám se, aby se právní institut ochrany dlužníka před insolvenčním návrhem věřitele nestal poutem insolvenčního zákona, který způsobí v období do 31.8.2020, ale i po tomto období,  chaos na poli českého insolvenčního práva.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...