Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Odměna insolvenčního správce

“Není nic krásnějšího, než děsit lidi za peníze,” prohlásil kdysi Alfred Hitchcock. Nechceme tvrdit, že všichni insolvenční správci mají rysy osobnosti Normana Batese z kultovního filmu Psycho. Přiznejme si ale, že mnohé z nás děsí pouhá představa, že se dostaneme do péče těchto obávaných příslušníků insolvenční justice.

A tak nás zajímalo, kolik správci dostávají za svou práci, která pro ně samotné nemusí být vždy příjemná.

Pravidla odměňování správců

V minulých dílech této série jsme si řekli, že většinu insolvenčních správců tvoří advokáti, případně advokátní firmy. Přesto se jejich odměna za výkon funkce insolvenčního správce neřídí normami advokátního práva.

“Platí zde jako speciální předpisy insolvenční zákon a vyhláška o odměně insolvenčního správce. A z pohledu odměny správce je důležité, jakým způsobem se řeší úpadek dlužníka,” říká advokát a insolvenční správce Michal Žižlavský. “Konkrétně jde o to, zda se řeší oddlužením, konkursem nebo reorganizací.”

Důležitý je způsob řešení úpadku dlužníka

Odměna v oddlužení

V oddlužení má správce nárok na pravidelnou měsíční platbu za každý spravovaný případ. Za administraci jednoho oddlužení mu přísluší částka 750 korun a v případě společného oddlužení manželů 1 125 korun českých plus DPH. Kromě toho má správce nárok na odměnu za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky – 250 korun za jednu přihlášku.

Správce má nárok na odměnu za administraci každého případu oddlužení

Pro úplnost je třeba dodat, že jinak to vypadá, když se oddlužení řeší zpeněžením majetku dlužníka. Pak platí způsob odměňování v konkursu.

Procenta v konkursu

V konkursu se odměna správce vypočítává degresivní sazbou, procentem z výtěžku, který se rozděluje mezi věřitele. Aby to nebylo jednoduché, rozdíl je v tom, co se rozděluje zajištěným a co nezajištěným věřitelům. V prvém případě sazba začíná na 9 % a klesá až na 1 % – do jednoho milionu je to 9 %, nad 500 milionů 1 %. U částky rozdělované nezajištěným věřitelům je procento vyšší, protože těch prostředků bývá méně. Sazba začíná na 25 % u částky do půl milionu korun a pak postupně klesá, až na 0,5 % u částky nad 250 milionů korun. K tomu náleží správci odměna 1 000 korun za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky (tato odměna je v konkursu vyšší než v oddlužení, kde je to jen 250 korun).

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Odměna v konkursu je závislá na objemu zpeněženého majetku

Vypadá to pěkně. V praxi je ale problém v tom, že velká část dlužníků nevykazuje žádný majetek a není tedy co rozdělovat. Správci to mohou řešit odpůrčími žalobami nebo novými žalobami na doplnění pasiv, kterými požadují po statutárních zástupcích, aby doplnili finanční prostředky ze svého.

Fixní částka v reorganizaci

No a konečně může být způsobem řešení úpadku dlužníka soudní reorganizace. To se týká podnikatelů a korporací, a tyto případy řeší jen insolvenční správci se zvláštním povolením. Vychází se z toho, že mají větší kanceláře, a že z odměny financují nejenom sami sebe, ale i svůj tým. Proto se jejich odměna pohybuje ve vyšším pásmu, konkrétně od 33 tisíc korun do 415 tisíc korun měsíčně. Počítá se z obratu dlužníka a platí pravidlo, že čím vyšší je obrat dlužníka, tím vyšší je odměna správce.

Publikované díly:

10. Advokát jako insolvenční správce

9. Advokát jako dlužník

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...