Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Odměna advokáta

Kolik zaplatíte advokátovi v insolvenčním řízení? Jak se určuje jeho odměna? Proč se nevyplácí vybírat si právního zástupce jen podle ceny? To se dozvíte v dalším díle série Role advokáta v insolvenčním řízení.

Zákon říká, že odměna advokáta může být smluvní, pevná nebo limitovaná.“ V insolvenční praxi převažuje smluvní odměna v podobě dohodnuté hodinové sazby. Tam, kde jde o hodně, se k ní někdy přidává motivační výsledkový bonus. Používá se také “cap”, což je omezení horního limitu částky pro ty fáze insolvenčního řízení, kde se dá odhadnout objem práce,” říká advokát Michal Žižlavský.

Hodinová sazba advokáta, specializovaného na zastupování v insolvenčním řízení, se pohybuje mezi třemi až čtyřmi tisíci korun

Za málo peněz málo muziky

“Při výběru právní kanceláře a konkrétního advokáta je dobré zvážit nejen to, kolik platíte, ale také za co to platíte,” říká Michal Žižlavský. “Hlavní nákladovou položkou právnických firem jsou mzdy, nebo přesněji odměny advokátů. Je důležité, kdo konkrétně pro klienta pracuje, tedy jaké je složení týmu, který kancelář na věc nasadí. A samozřejmě také to, na koho bude znít plná moc. Jde o procesní zastoupení a pro celé řízení můžete mít jen jednoho zvoleného advokáta.”

Teorie předpokládá stejně schopné advokáty, problém praxe je, že stejně schopní nejsou

Seniorní advokáti mají více zkušeností a jsou dražší, juniorní advokáti mají méně zkušeností a jsou levnější. Je to dáno tím, že čím více případů řešíte, tím více možností řešení vidíte, a tím lépe odhadujete, co se stane. Se zkušenostmi zkrátka roste efektivita a šance uspět.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Vybírat advokáta jen podle ceny je stejné, jako vybírat jen podle ceny auto

Pevná a limitovaná cena

Pokud není dohodnuta smluvní cena, přísluší advokátovi pevná odměna podle cenového předpisu – advokátního tarifu. Poměrně nově se můžete na půdě insolvenčního práva setkat také s limitovanou cenou. Ta se týká sepisu návrhu na povolení oddlužení. Horní limit odměny zde stanoví přímo insolvenční zákon (§ 390a) na 4 000 Kč, a v případě společného oddlužení manželů na 6 000 Kč, plus DPH.V minulosti vznikla otázka, jak správně tuto limitovanou cenu účtovat, a co všechno v sobě přesně zahrnuje. Řešilo se to dokonce v kárném řízení na základě žaloby ministerstva spravedlnosti. Česká advokátní komora se touto otázkou podrobně zabývala a vydala k ní stanovisko insolvenční sekce.

Publikované díly:

9. Advokát jako dlužník

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...