Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Novinky v oblasti datových schránek (2. díl)

Pokračování prvního dílu:

Komu bude nově automaticky zřízena datová schránka?

Každé právnické osobě, která je zapsána v registru osob, ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Dále také všem podnikajícím fyzickým osobám, kterým se doposud zřizovaly datové schránky pouze na základě jejich žádosti, tedy nově bude těmto osobám datová schránka zřízena Ministerstvem vnitra automaticky.

Co se týče fyzických osob, tak bude datová schránka zřízena každé plně svéprávné osobě zapsané v základním registru obyvatel bezodkladně poté, co poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

To znamená jakýkoliv způsob, kterým se dá přihlašovat přes Národní bod pro identifikaci a autentizaci. Z příkladů uvedu třeba občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem nebo bankovní Identitu

V tomto případě však může fyzická osoba svou datovou schránku opět znepřístupnit (nikoliv však absolutně deaktivovat), a to prostřednictvím Ministerstva vnitra.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Je tedy potřeba mít se v tomto případě na pozoru, protože právě u fyzických osob by mohla být informovanost o této problematice nejmenší a je třeba mít na paměti, že ve chvíli, kdy Vám bude datová schránka Ministerstvem vnitra automaticky zřízena, budou do ní zasílány dokumenty a bude u nich nastávat také fikce doručení, a pro změnu v tomto doručování bude potřeba aktivně jednat.

Závěr

Tyto důsledky je třeba vnímat jako daň za elektronizaci a digitalizaci, která je vyvážena zejména zjednodušením a zrychlením komunikace a úsporou nákladů.Na druhou stranu je ale třeba počítat s tím, že ne každý uživatel bude bez dalšího schopen datovou schránku například znepřístupnit a zůstává otázkou, zda je laická veřejnost o novinkách v oblasti datových schránek dostatečně informovaná.

Autor: Karolína Rechtorovičová
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...