Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Novinky v oblasti datových schránek (1. díl)

Máte datovou schránku? Pak byste se měli mít na pozoru, neboť od nového roku začaly v oblasti datových schránek platit změny, které se do právního řádu promítly novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Od roku 2023 by však měli zbystřit i ti, kteří doposud datovou schránku nemají, neboť i jich se následná novela může týkat.Začneme však právní úpravou platnou od 1. 1. 2022. Ta přináší změny v oblasti komunikace soukromých osob prostřednictvím datové schránky.

Doposud nastávala fikce doručení po deseti dnech pouze v případě zpráv zaslanými úřady a jinými orgány veřejné moci

Pokud jste však zaslali v soukromé sféře datovou zprávu, k fikci doručení nedocházelo a osoby nebyly motivovány se do svých datových schránek přihlašovat.

Odesílatel tak neměl jistotu, že jeho zpráva bude doručena

Fikce doručení

Pokud se však od 1. 1. 2022 do své datové schránky nepřihlásíte po dobu delší než deset dnů, a bude tam na vás čekat nová datová zpráva, uplatní se fikce doručení i v tomhle případě, tedy u zpráv zaslanými mezi občany, nebo společnostmi. Zpráva teda bude doručena desátým dnem ode dne dodání do datové schránky bez ohledu na to, jestli se do ní přihlásíte.

Tato novinka je užitečná nepochybně například z hlediska zasílání předžalobních výzev

Dalším příkladem může být situace, kdy jsme se mohli setkat s tím, že právnické osoby měly své datové schránky znepřístupněny pro soukromé zprávy zaslané zákazníky. Důsledkem bylo, že jste nemohli prostřednictvím datové schránky například podat reklamaci, protože ve chvíli, kdy příjemce svou datovou schránku měl znepřístupněnou, systém vám ani neumožnil mu zprávu v soukromé sféře zaslat.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

K tomuto nyní již nedojde a datová zpráva bude odeslána a nejpozději desátým dnem doručena

Této fikci doručení se mohou fyzické osoby vyhnout tak, že znepřístupní svou datovou schránku pro dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.

Datové schránky fyzických osob nás vedou ke změnám, které nás čekají od 1. 1. 2023. Doposud musely mít ze zákona zřízeny datovou schránku všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňový poradci a insolvenční správci

Ostatní právnické a fyzické osoby si mohly nechat datovou schránku zřídit na základě vlastní žádosti…… pokračování příště

Autor: Karolína Rechtorovičová
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...