Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Návrh na povolení oddlužení

Oddlužení představuje jediný legální způsob, jak se člověk zbaví svých dluhů jinak, než že je zaplatí. Je to proces, do kterého vstoupíte tím, že podáte návrh na povolení oddlužení. Sepsat takový návrh může jedině advokát, notář, exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná právnická osoba.

“Zdá se, že těch osob, které sepisují návrhy, je hodně. Například notáři ale v praxi tyto služby neposkytují téměř vůbec a exekutoři jen výjimečně,” říká předseda insolvenční sekce a člen představenstva České advokátní komory Michal Žižlavský. “Asi 70 % návrhů sepisují advokáti. O zbývajících 30 % se dělí akreditované osoby a insolvenční správci.”

Role advokátů v oddluženích je nezastupitelná

Právnický Petr nebo Pavel

Jaký je vlastně rozdíl v tom, když návrh sepíše advokát nebo jiný právník? Podívejme se na to z pohledu úlohy jednotlivých právnických profesí v justici.“Poslání advokáta při sepisu návrhu na povolení oddlužení je specifické v tom, že vždy sleduje nejlepší zájem svého klienta. Jeho zadání zní jasně: Být vždy na straně klienta,” říká Michal Žižlavský. “Advokát tu není tu od toho, aby dlužníka soudil.”

Dlužník může s advokátem otevřeně probírat svou situaci pod ochranou advokátního tajemství

“Notáři jsou vnímáni spíše jako neutrální úředníci, kteří se tradičně nacházejí v prostoru mezi stranami. V případě exekutorů je situace o to pikantnější, že ve své hlavní agendě pracují přímo pro protistranu dlužníka, když vymáhají pohledávky věřitelů,” dodává ŽižlavskýTakže hlavní rozdíl je v různém nastavení úhlu pohledu příslušníků jednotlivých právnických profesí na tutéž situaci. To se může promítat do řešení, které kdo dlužníkovi doporučí.

Nikoho nepřekvapí, že většinu návrhů sepisují advokáti

Za peníze nebo zadarmo

Ještě zajímavější je otázka, jaký je rozdíl mezi tím, když sepisuje návrh na povolení oddlužení advokát a akreditovaná osoba. Akreditované osoby poskytují převážně sociální služby, a nejsou oprávněny poskytovat právní poradenství. Ten, kdo se na ně obrátí, získává výhodu v tom, že nic neplatí. U právníka platit musí.

Rada právníka něco stojí, rada od neprávníka je zadarmo

Kolik stojí jeden návrh na povolení oddlužení, sepsaný advokátem, jsme zmínili v minulém díle série s názvem Odměna advokáta. Podstatné je to, že jde o limitovanou cenu, kterou stanoví přímo zákon.Ani u akreditovaných osob to ale není tak, že by služba nic nestála. Jen ji platí někdo jiný než dlužník. A můžeme se ptát, jestli ti, kdo platí personální a materiální výdaje akreditovaných osob, mají stejný zájem jako dlužník. Akreditované osoby také nejsou právníci.Proč je to důležité? Návrh na povolení oddlužení startuje proces s velkými dopady do života dlužníka. Jde o bydlení, rodinné vztahy nebo dokonce otázky trestního práva. Advokát může všechny tyto věci s dlužníkem probrat a může také převzít zastoupení nejen v insolvenčním řízení, ale také v rozvodovém řízení, bytovém sporu nebo při obhajobě v trestním řízení. Akreditovaná osoba takové právní služby poskytovat nemůže.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Advokát je vždy vázaný profesní mlčenlivostí. Tuto mlčenlivost nemůže prolomit ani insolvenční správce ani soud.

Advokátní mlčenlivost není právo, ale povinnost. Její porušení postihuje advokátní komora

Dlužník, který řeší často obtížnou situaci s advokátem, má jistotu, že jedná v důvěrném režimu. To je také jeden z hlavních důvodů, proč lidé, spotřebitelé i živnostníci, vyhledávají pro služby v oddlužení advokáty.

Publikované díly:

9. Advokát jako dlužník

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...