Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek podal stížnost pro porušení zákona v případu poškozené „Aničky“

Stížnost pro porušení zákona je mimořádným opravným prostředkem v rukou ministra spravedlnosti. Od svého nástupu do funkce (v roce 2021) podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek již 266 stížností pro porušení zákona s tím, že jeho úspěšnost při podání tohoto mimořádného opravného prostředku se dlouhodobě pohybuje nad 90 %. V převážné většině stížnosti směřují ve prospěch obviněných.

O zveřejňování stížností pro porušení zákona rozhodl jako první právě ministr Blažek již při svém prvním mandátu v roce 2012 a jeho nástupci na něj navázali a ve zveřejňování stížností nadále pokračovali. Archiv stížností pro porušení zákona a rozhodnutí o nich je dostupný zde.

V neprospěch obviněného je stížnost podávána obvykle za situace, kdy je třeba usměrnit rozhodovací praxi soudů tak, jak se ukázalo nezbytné v aktuálně široce medializovaném případu dlouhodobého znásilňování nezletilé „Aničky“ jejím otčímem. Rozhodnutím Nejvyššího soudu na základě stížnosti ministra spravedlnosti v neprospěch obviněného již nemůže být napadené rozhodnutí zrušeno, ale může mít dopad na budoucí rozhodování soudů v obdobných případech.

Na základě důkladného prošetření dotčené trestní věci odborným útvarem Ministerstva spravedlnosti se Pavel Blažek rozhodl stížnost pro porušení zákona v kauze poškozené „Aničky“ podat, neboť dospěl k závěru, že v návaznosti na zjištěné závažné vady tohoto trestního řízení došlo k uložení zjevně nepřiměřeně mírného trestu obviněnému. V postupu trestního soudu byly v kauze „Anička“ shledány závažné vady v dokazování, a to v otázce vyhodnocení údajné iniciace sexuálního kontaktu ze strany poškozené, vyhodnocení stran následků trestné činnosti, zhodnocení rodinných a majetkových poměrů a osoby obviněného, a rovněž ve vztahu k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Dále bylo zjištěno, že mohlo dojít i k porušení mezinárodněprávních závazků státu v oblasti ochrany základních lidských práv ve vztahu k poškozené „Aničce“ ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V těchto otázkách bude mít posouzení stížnosti pro porušení zákona Nejvyšším soudem přesahy na další rozhodovací praxi trestních soudů.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Kompletní text podané stížnosti pro porušení zákona Ministerstvo spravedlnosti z vlastní iniciativy v tomto okamžiku zveřejňovat nebude, neboť je rozsáhlý a obsahuje velké množství mimořádně citlivých údajů z trestního řízení, které dosud nebyly mediálně publikovány; cílem je vyhnout se dalšímu druhotnému zraňování zejména poškozené „Aničky“. 

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...