Spojte se s námi

Co hledáte?

Veřejná správa

Kvůli opožděným majetkovým přiznáním dostalo 13 soudců důtku

Za nesplnění loňské oznamovací povinnosti podle zákona o střetu zájmů dostalo 13 soudců důtku. Počet je stejný jako o rok dříve. Na svém webu to oznámil Nejvyšší soud (NS), který eviduje povinná oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích soudců v Česku. Kontroluje také údaje v jejich oznámeních. Zákonná povinnost podat průběžné oznámení za rok 2021 se vztahovala na 2988 soudců zapsaných ministerstvem spravedlnosti k 1. lednu 2022 do centrálního registru. Průběžné oznámení za rok 2021 nakonec podalo 2987 soudců, neučinil tak jeden, a to ze závažných zdravotních důvodů.

Po zákonem stanovené lhůtě, tedy po 30. červnu 2022, podalo oznámení 33 soudců. O rok dříve jich bylo 43.Předseda NS Petr Angyalossy v každém individuálním případě zvažoval přiměřené opatření. Zohlednil zdravotní a osobní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit povinnost včas. Všechny také upozornil na to, že oznamovací povinnost musejí plnit v předepsané lhůtě, jinak jim případně hrozí i kárné řízení. Nakonec Angyalossy uložil 13 důtek, tedy stejně, jako jich bylo v předcházejícím roce.

“Přestože NS informuje soudce opakovaně o jejich zákonné oznamovací povinnosti před lhůtou pro podání průběžného oznámení a současně jim pomáhá formou osobních, e-mailových a telefonických konzultací, i tak u některých soudců dochází k opakovanému porušení zákonem stanovené povinnosti ve lhůtě podat oznámení,” uvedla v tiskové zprávě Ivana Zámečníková, vedoucí oddělení střetu zájmů NS.V roce 2022 zahájilo výkon funkce 138 soudců, kteří měli povinnost podat vstupní oznámení, všichni ji splnili. Oznamovací povinnost v souvislosti s ukončením funkce vznikla v roce 2022 u 71 soudců, také oni svá výstupní oznámení podali.

NS loni také kontroloval úplnost oznámení. Zjistil, že někteří soudci kvůli úspoře času při vyplňování odkazují na jiné registry či soudní rozhodnutí s požadovanými údaji, což však nestačí. Další problém spočívá v nepřesném či neúplném poskytnutí údajů. Je nutné uvádět přesné částky, nikoliv například přibližný odhad výše závazku či příjmu, upozornil NS.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

ČTK, Brno

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...