Spojte se s námi

Ahoj, co hledáte?

Justice

Kvůli opožděným majetkovým přiznáním dostalo 13 soudců důtku

Za nesplnění loňské oznamovací povinnosti podle zákona o střetu zájmů dostalo 13 soudců důtku. Počet je stejný jako o rok dříve. Na svém webu to oznámil Nejvyšší soud (NS), který eviduje povinná oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích soudců v Česku. Kontroluje také údaje v jejich oznámeních.Zákonná povinnost podat průběžné oznámení za rok 2021 se vztahovala na 2988 soudců zapsaných ministerstvem spravedlnosti k 1. lednu 2022 do centrálního registru. Průběžné oznámení za rok 2021 nakonec podalo 2987 soudců, neučinil tak jeden, a to ze závažných zdravotních důvodů.

Po zákonem stanovené lhůtě, tedy po 30. červnu 2022, podalo oznámení 33 soudců. O rok dříve jich bylo 43.Předseda NS Petr Angyalossy v každém individuálním případě zvažoval přiměřené opatření. Zohlednil zdravotní a osobní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit povinnost včas. Všechny také upozornil na to, že oznamovací povinnost musejí plnit v předepsané lhůtě, jinak jim případně hrozí i kárné řízení. Nakonec Angyalossy uložil 13 důtek, tedy stejně, jako jich bylo v předcházejícím roce.

„Přestože NS informuje soudce opakovaně o jejich zákonné oznamovací povinnosti před lhůtou pro podání průběžného oznámení a současně jim pomáhá formou osobních, e-mailových a telefonických konzultací, i tak u některých soudců dochází k opakovanému porušení zákonem stanovené povinnosti ve lhůtě podat oznámení,“ uvedla v tiskové zprávě Ivana Zámečníková, vedoucí oddělení střetu zájmů NS.V roce 2022 zahájilo výkon funkce 138 soudců, kteří měli povinnost podat vstupní oznámení, všichni ji splnili. Oznamovací povinnost v souvislosti s ukončením funkce vznikla v roce 2022 u 71 soudců, také oni svá výstupní oznámení podali.

NS loni také kontroloval úplnost oznámení. Zjistil, že někteří soudci kvůli úspoře času při vyplňování odkazují na jiné registry či soudní rozhodnutí s požadovanými údaji, což však nestačí. Další problém spočívá v nepřesném či neúplném poskytnutí údajů. Je nutné uvádět přesné částky, nikoliv například přibližný odhad výše závazku či příjmu, upozornil NS.

ČTK, Brno 8. 2. 2023

Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...