Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

ESG – nové povinnosti pro firmy

V souvislosti s účinností tzv. CSRD směrnice (Corporate Sustainability Reporting Directive) budou pro řadu společností stanoveny nové povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti klimatické krizi.

Povinné osoby budou podle této směrnice zveřejňovat v rámci své výroční zprávy zprávu o udržitelnosti, nazývanou také jako ESG Report. ESG je zkratkou 3 základních oblastí reportování, a to E – Enviromental, S – Social, G – Governance.

K provedení směrnice CSRD byly Evropskou Komisí přijaty Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti, tzv. ESRS (European Sustainability Reporting Standards), které vymezují a specifikují, jaké informace a jakým způsobem by měly povinné osoby zveřejňovat. V průběhu roku 2024 by měly být vydány ještě tzv. zjednodušené Standardy, které budou kratší a budou se vztahovat na malé a střední podniky (podrobněji viz níže).

Časový harmonogram pro povinné osoby

1. Vlna – rok 2024

Společnosti, které už nyní podléhaly směrnici o nefinančním výkaznictví (směrnici NFRD), jako jsou zejména banky, pojišťovny, jakož i velké kótované společnosti s více než 500 zaměstnanci, budou povinny vydávat ESG report (zprávu o udržitelnosti) v rozsahu podle Standardů již za fiskální rok 2024, přičemž první takový report by měl být zveřejněn v roce 2025.

2. Vlna – rok 2025

Ve druhé vlně dojde k rozšíření reportovací povinnosti na tzv. velké společnosti, které splňují dvě ze tří následujících kritérií:

  • více než 250 zaměstnanců;
  • roční čistý obrat více než 50 milionů EUR; nebo
  • bilanční suma více než 25 milionů EUR.

Velké společnosti budou povinny zpracovávat ESG report v rozsahu podle Standardů za fiskální rok 2025. První takový report by tak měl být zveřejněn v roce 2026.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

3. Vlna – rok 2026–2028

Ve třetí vlně bude reportovací povinnost rozšířena i na malé a střední podniky obchodované na burze. Tyto společnosti pak budou povinny první report zveřejnit v roce 2027 (za fiskální rok 2026).

Kótované malé a střední podniky mají možnost využít v prvních dvou letech z vykazování udržitelnosti výjimku a report nezpracovávat. První vykazovací období si tak můžou prodloužit až do roku 2028 (zveřejnění reportu v roce 2029).

Zároveň je třeba upozornit, že kótované malé a střední podniky budou reportovat dle odlišných (méně rozsáhlých) standardů, jejichž přijetí se předpokládá v průběhu roku 2024 a je tedy zapotřebí vyčkat na jejich finální podobu. Evropská Komise rovněž pracuje na ESG standardech pro nepovinné osoby, které budou chtít reportovat dobrovolně (např. z důvodu požadavku jejich banky nebo hlavního odběratele/dodavatele). Jejich vydání se předpokládá rovněž v průběhu roku 2024.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...