Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Čtyři role advokáta

“Beatles jsou slavnější než Ježíš”, prohlásil kdysi John Lennon a sklidil bouři nevole. Abychom se tomu vyhnuli, budeme raději opatrnější ve formulacích.

Čtyři podoby

Takže: Advokáti mají v insolvenčních řízeních čtyři různé podoby. Ale pozor! Nehledejte v tom žádnou analogii s Boží trojjediností. Netvrdíme zkrátka, že advokát je čtyřjediný. Nijak nezpochybňujeme, že se nachází vždy současně jen v jednom těle, na jednom místě, v jednom insolvenčním řízení, v jedné konkrétní roli. A samozřejmě, není vševědoucí. Většinou.. Michal Žižlavský advokát zakládající partner ZIZLAVSKY

Když jsme tedy vyloučili pochybnosti, které by mohly budit neklid, podívejme se na jednotlivé role advokáta v insolvenčním řízení. Advokát může být právním zástupcem, insolvenčním správcem, může se účastnit insolvenčního řízení jako věřitel, nebo taky jako dlužník. Michal Žižlavský zkoumá podstatu těchto rolí s pomocí ekonomické teorie Principála a Agenta.

Principál a Agent

Principál uplatňuje vlastní zájem a jedná sám za sebe. Agent uplatňuje cizí zájem, což znamená, že jedná za jiného Principála. Principálem advokáta je typicky jeho klient. Ale advokát může být sám také Principálem. Kdy? To se dozvíte videu, nebo také v podcastu, který je ovšem bez infografiky. Pro rychlejší orientaci přidáváme ještě dvě užitečné informace: (1) Nesplněné smlouvy, o kterých hovoří Michal Žižlavský v souvislosti s dalším poskytováním právních služeb po zahájení insolvenčního řízení, upravuje § 253 (pro konkurs) a § 330a odst. 2 (pro reorganizaci) insolvenčního zákona. Je to jen jiný název pro smlouvy o vzájemném plnění. (2) Pokud zmiňuje jako určující pro postup advokáta v jedné z jeho rolí společný zájem věřitelů, podotýkáme, že jeho hledání někdy v praxi naráží na značné obtíže. Michal Žižlavský to sám kdysi přirovnal ke kvadratuře kruhu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Publikované díly:

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...