Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Alpha Solar systems je v insolvenci

Společnost Alpha Solar systems podnikala v oblasti fotovoltaiky a v instalaci tepelných čerpadel. V důsledku zanedbání svých povinností plnit závazky bylo se společností Alpha Solar systems s.r.o. zahájeno dne 8. 11. 2023 insolvenční řízení. FABIAN & PARTNERS zastupuje poškozené.

Krach Alpha Solar systems

Alpha Solar systems s.r.o. vybrala od stovek zákazníků zálohy na zakázky – zhotovení fotovoltaických elektráren, a lze tak očekávat větší počet dalších věřitelů buď s pohledávkami po splatnosti, nebo s pohledávkami z titulu složených záloh na dílo. Zálohové platby se pohybují ve výši stovek tisíc korun. Před Alpha Solar systems s.r.o. rovněž varoval Státní fond životního prostředí dne 8. 9. 2023. Alpha Solar systems společně se společností Národní dotační centrum se snažily vzbudit dojem, že jde o státní subjekt, který pomůže s vyřízením dotace. Obava se ukázala být oprávněnou.

Změny ve společnosti po výzvě soudu

Poté, co byl dlužník insolvenčním soudem vyzván k vyjádření a předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců, došlo v obchodním rejstříku ke změně v osobě jednatele a jediného společníka dlužníka, kterým se stala osoba, která aktuálně vystupuje jako jednatel nebo společník  u stovek subjektů. Společnost rovněž změnila sídlo do officehousu na virtuální adresu v Brně, kde sídlí stovky firem. 

Zákazníci chudší o statisíce korun

Alpha Solar měla údajně problémy s dodávkami materiálu ze zahraničí, navíc si nasmlouvala mnoho zakázek a nebylo v jejích silách je uspokojit. Po zahájení insolvenčního řízení už lidé nemají příležitost vymáhat své pohledávky klasickou soudní cestou cestou, musí podat přihlášky pohledávek, kdy k jejich peněžitému uspokojení bude docházet v rámci insolvenčního řízení s Alpha Solar systems. Pokud se zákazníci coby věřitelé v případě prohlášení úpadku nepřihlásí v zákonné dvouměsíční lhůtě k přihlášení pohledávek, nebude se jejich pohledávka vůbec uspokojovat. Bez úhrad jsou i desítky společností, které Alpha Solar systems s.r.o. využívala jako dodavatele. Jejich faktury na úhradu dodaného zboží či dalších služeb zůstávají neuhrazené.  

Nekalý úmysl společnosti

Co se týče vlastnické struktury společnosti, jejím jednatelem byl donedávna Petr Nečas, v obchodním rejstříku se však nově objevilo jméno Pavla Klanicy. Tímto krokem může být zamýšleno odpojení kauzy okolo Petra Nečase od společnosti. Ten byl spolu se svým synem Adamem Nečasem jednatelem společnosti Národní dotační centrum s.r.o., před níž, jakož i před Alpha Solar systems s.r.o. varoval Státní fond životního prostředí ČR na svých webových stránkách dne 8. 9. 2023. Varování se týkalo nekalých praktik, kterých se společnosti dopouštěly tím, že se vydávaly za subjekty, oprávněné Státním fondem životního prostředí ČR poskytovat poradenství žadatelům o dotace na fotovoltaiku v rámci programu pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Vracení dotací Alpha Solar systems

Alpha Solar systems a Národní dotační centrum ve svých reklamách vytvářely klamavý dojem, že patří mezi poradce dotačního programu, i když ani jedna ze společností není registrovaným poradcem a nejsou oprávněny využívat dotační logo či navazovat zdání akreditace (Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light). Poškození využili dotace (90.000 Kč) pro úhradu záloh. Ten, kdo čerpal dotaci, bude muset prokázat, že nainstaloval fotovoltaiku, v opačném případě bude muset vrátit celou dotaci (kterou ale již dostala Alpha Solar). Druhou možností je, že si bude muset najít jinou instalační firmu a zaplatit jí znovu, aby splnil svůj závazek.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...