Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Advokát jako dlužník

Když je zahájeno insolvenční řízení advokáta, spouští se proces, ve kterém Česká advokátní komora (ČAK) povinně rozhoduje o tom, zda může advokát nadále vykonávat svou profesi. Pravomoc přijmout rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie nebo o vyškrtnutí ze seznamu advokátů má představenstvo ČAK.

Dnešní praxe

Jak vypadá rozhodování ČAK v případech, kdy jsou advokáti účastníky insolvenčního řízení v postavení dlužníka?“Současné představenstvo nepozastavuje výkon advokacie jen z toho důvodu, že bylo zahájeno insolvenční řízení,” říká člen představenstva ČAK Michal Žižlavský.“Nechceme nahrazovat rozhodnutí soudu o tom, zda je advokát v úpadku. Insolvenční návrh může podat kdokoli na kohokoli. Takový návrh se třeba jeví na první pohled důvodný, ale po provedení dokazování to vypadá jinak. Ten, kdo umí pracovat s nástroji insolvenčního práva by mohl snadno šikanovat například advokáta protistrany, kdybychom mu znemožnili výkon profese jen na základě insolvenčního návrhu. Takže jsme v tomto směru velmi opatrní.”

Samo zahájení insolvenčního řízení advokáta zpravidla není důvodem pro pozastavení výkonu advokacie

“Jiná je ale situace poté, kdy soud provede dokazování, vyhodnotí insolvenční návrh jako důvodný, a rozhodne o úpadku advokáta.”

Bod zlomu

Na časové ose průběhu insolvenčního řízení, kterou znázorňují dvě schémata ve videu, je důležitým bodem rozhodnutí o úpadku. Ani toto usnesení ale ještě neznamená automatické pozastavení výkonu advokacie. Chleba se láme až v okamžiku, kdy soud vydá rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Z pohledu možnosti vykonávat advokacii je klíčový způsob řešení úpadku advokáta

Je velký rozdíl, jestli se řeší úpadek advokáta konkursem, oddlužením nebo reorganizací.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Likvidační konkurs

Když je vydáno rozhodnutí o konkursu advokáta, představenstvo nemá moc možností, jak postupovat. Po vydání usnesení o konkursu ČAK musí advokátovi pozastavit výkon advokacie.Advokát má samozřejmě ještě šanci zvrátit svůj konkurs v rámci odvolání. Když se mu to nepodaří, představenstvo ČAK už nemá jinou možnost, než advokáta vyškrtnout ze seznamu advokátů. Tím advokát ztrácí možnost vykonávat svou profesi.

Oddlužení a reorganizace

Jinak to vypadá při řešení úpadku advokáta sanačními způsoby, tedy oddlužením nebo reorganizací. “Běžně řešíme advokáty, kteří procházejí oddlužením, a máme také advokátní kancelář, která usiluje o řešení svého úpadku reorganizací. Takže to není hypotetické téma.”

Advokáti běžně procházejí oddlužením

“V případě sanačních způsobů řešení úpadku je na rozhodnutí ČAK, zda umožní advokátovi nadále vykonávat profesi. Současné představenstvo k tomu přistupuje tak, že hodnotí individuálně okolnosti každého jednotlivého případu. Jinak se díváme na situaci, kdy se dostal advokát do úpadku vlastní vinou, jinak, když se na tom podepsaly vnější faktory, například covid,” uzavírá Michal Žižlavský.

Publikované díly:

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...