Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Věděli jste, že po Novém roce může státu propadnout přes sto tisíc nemovitostí?

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚSZVM) eviduje více než téměř 150 tisíc pozemků a přes 3500 staveb s tzv. nedostatečně identifikovaným vlastníkem; převážně se jedná o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda či lesní pozemky, početně zastoupeny jsou však i stavby jako garáže či chaty. Nejvíce takovýchto nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji.

Nedostatečně identifikovaným vlastníkům stanovil občanský zákoník již před deseti lety lhůtu pro sjednání nápravy ohledně zápisu svého vlastnictví v katastru nemovitostí; tato lhůta skončí dne 31.12.2023. Pokud se vlastník nemovitosti v této lhůtě o svůj majetek nepřihlásí, majetek přejde na stát.

Kdo je nedostatečně identifikovaný vlastník?

Nedostatečně identifikovaným vlastníkem je ten, o kterém v katastru buď chybí jakékoliv informace, nebo chybí taková důležitá informace, která slouží k jeho jednoznačné identifikaci – jako například datum narození nebo adresa.

Můžete se obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM.

Tyto informace mohou v katastru nemovitostí chybět z důvodu mj. nedostatečné evidence katastrálních úřadů a archivů před rokem 1989 či také též v případech nesprávně vypořádaného dědictví či privatizace, kdy tyto nemovitosti zůstaly opomenuty, či k nim bylo vlastnické právo převedeno nesprávně.

Veřejná správa

Co dělat, když chcete stavět

Jak zjistím, jestli se mě to týká?

Dohledat nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je možné v evidenci ÚSZVM (zde), a to podle místa, kde nemovitosti nachází. V některých případech je u dané nemovitosti v evidenci ÚZSVM uvedeno i jméno potenciálního vlastníka. Domníváte-li se, že byste mohli být vlastníkem některé nemovitosti, shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Můžete se obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM, které vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt a kde je vyhledat. Pokud katastrální úřad neuzná předložené doklady za dostatečné, můžete se domáhat určení vlastnictví u soudu prostřednictvím žaloby.

V případě, že by se Vám hodila pomocná ruka s přihlášením se o Váš nemovitý majetek, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...