Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Umělé dýchání mrtvé firmě nebo reinkarnace?

Manažeři a majitelé obchodních společností si mnohdy nedokáží připustit, že jejich firma je již díky svému předlužení na smrtelné posteli, ze které nedokáže vstát. Snaží se jí udržet v kómatu na přístrojích získáváním dalších úvěrů, nebo dalším financováním ze svých zdrojů. Urputnému zachránci, který poskytuje toto umělé dýchání, však samotnému patrně dojde dech.

Stejně jako v medicíně je vhodné, aby umírající (nebo dokonce již mrtvou) firmu prohlédl odborník a doporučil ukončit marné snahy o oživování. Zabrání tak smrti z vyčerpání jejího zachránce. Zejména indická náboženství fungují na principu reinkarnace, tj. znovuzrození mysli či vědomí člověka po fyzické smrti v novém těle. Nevím o tom, že by vědecké poznatky reinkarnaci člověka skutečně někdy potvrdily.

S reinkarnací obchodních společností však již máme bohaté zkušenosti

Namísto marných snah o oživování by měl zachránce zvážit, zda z ostatků mrtvé firmy nevybudovat firmu novou, mladou a zdravou, do které může vstoupit duch firmy původní. Takovými ostatky může být majetek firmy, její výrobní prostředky, zaměstnanci, rozpracované zakázky, know-how a mnoho dalšího.

Stejně jako všechno ostatní, lze i reinkarnaci firmy provést nejméně dvěma způsoby – špatně a správně

S oběma těmito způsoby jsem se v mé praxi insolvenčního správce nesčetněkrát setkal. Příkladem nesprávně provedené reinkarnace byla společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Po její ekonomické smrti převzala její ostatky v podobě majetku, zaměstnanců, smluv a pacientů Oblastní nemocnice Kolín. Zachránci, kterými chtěli být Město Kutná Hora (jakožto majitel společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.) a právě kolínská nemocnice, však postupovali chybně, když nejprve část ostatků krachující nemocnice převedli a teprve následně iniciovali insolvenční řízení. Zdravotní péče ve spádové oblasti byla nakonec zachráněna, ale zachránci čelili naší žalobě na náhradu škody a odpůrčí žalobě a po vleklých a drahých soudních sporech museli zaplatit desítky milionů korun. Správná byla naopak reinkarnace společnosti TRANSPORTA z Chrudimi. Zachránce vzdal pokusy o úhradu dluhů téměř 70 milionů korun dalším zadlužováním nebo vlastním vyčerpáním a ostatky společnosti získal právně nenapadnutelným způsobem za 3 miliony korun. Strojírenská výroba v Chrudimi s tradicí od roku 1855, včetně pracovních míst mnoha zaměstnanců, zůstala v novém těle.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Nutno podotknout, že v některých případech není vhodné nechat firmu zemřít a počítat pouze s využitím jejich ostatků

Je tomu tak například tehdy, pokud je hlavní hodnota firmy neoddělitelně spjata s firmou samotnou. Může se jednat o nepřevoditelné licence či různá obtížně získatelná povolení. V takovém případě je vhodné zvolit pro záchranu duše místo reinkarnace soudní reorganizaci či restrukturalizaci.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...