Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Sberbank CZ – aktuální situace

Vydáním předběžného opatření zahájila ČNB dne 28. 2. 2022 kroky vedoucí k odejmutí bankovní licence. Sberbank CZ v tuto chvíli zejména nesmí poskytovat úvěry, přijímat vklady, zbavovat se svého majetku či ho zatěžovat.

V případě odnětí bankovní licence bude Sberbank CZ moci vykonávat pouze činnosti nezbytné k vypořádání svých pohledávek a dluhů a směřovat ke svému zániku. Jmenovaný likvidátor začne zjišťovat a sepisovat majetek, a připravovat jeho prodej v zájmu uspokojení maximálního objemu dluhů Sberbank CZ.

Do doby vypořádání pohledávek a dluhů, se bude Sberbank CZ považovat za banku, a bude tak stále podléhat dohledu ČNB.

Vzhledem k současné situaci je možné, že majetek Sberbank CZ nebude postačovat na pokrytí jejích dluhů a dojde k zahájení insolvenčního řízení. V případě, že tato situace nastane, lze očekávat pouze částečné uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů Sberbank CZ. Vklady u Sberbank jsou ze zákona pojištěny do částky 100.000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na klienta (nikoli na účet) s tím, že toto pojištění se týká vkladů spotřebitelů i podnikatelů. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují ve stanoveném období částku 500 000 EUR. Vklady přesahující částku 100.000 EUR nejsou pojištěny a v případě úpadku Sberbank CZ mohou být nenávratně ztraceny.

Stejná pravidla se vztahují na advokátní, notářské či realitní úschovy, pokud je účet úschovy zřízen u Sberbank CZ, výše náhrady ale může činit až 200.000 EUR.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Výplatu náhrad vkladů bude provádět Komerční banka. Jakmile začne výplata náhrad, je možné navštívit její pobočku, předložit pouze doklad totožnosti a zvolit účet, na jaký náhradu převést (je možná i výplata v hotovosti). Věc je možné vyřídit i korespondenčně. Informace o probíhajících výplatách je možné nalézt ZDE.

Odnětí bankovní licence neznamená automaticky zesplatnění úvěrů poskytnutých Sberbank CZ. V zájmu zamezení překvapení v tomto směru lze však doporučit kontrolu uzavřené úvěrové smlouvy, a to zejména z pohledu, zda neobsahuje např. ustanovení o zesplatnění úvěru v případě odnětí bankovní licence.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...