Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Sberbank CZ – aktuální situace

Vydáním předběžného opatření zahájila ČNB dne 28. 2. 2022 kroky vedoucí k odejmutí bankovní licence. Sberbank CZ v tuto chvíli zejména nesmí poskytovat úvěry, přijímat vklady, zbavovat se svého majetku či ho zatěžovat.

V případě odnětí bankovní licence bude Sberbank CZ moci vykonávat pouze činnosti nezbytné k vypořádání svých pohledávek a dluhů a směřovat ke svému zániku. Jmenovaný likvidátor začne zjišťovat a sepisovat majetek, a připravovat jeho prodej v zájmu uspokojení maximálního objemu dluhů Sberbank CZ.

Do doby vypořádání pohledávek a dluhů, se bude Sberbank CZ považovat za banku, a bude tak stále podléhat dohledu ČNB.

Vzhledem k současné situaci je možné, že majetek Sberbank CZ nebude postačovat na pokrytí jejích dluhů a dojde k zahájení insolvenčního řízení. V případě, že tato situace nastane, lze očekávat pouze částečné uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů Sberbank CZ. Vklady u Sberbank jsou ze zákona pojištěny do částky 100.000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na klienta (nikoli na účet) s tím, že toto pojištění se týká vkladů spotřebitelů i podnikatelů. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují ve stanoveném období částku 500 000 EUR. Vklady přesahující částku 100.000 EUR nejsou pojištěny a v případě úpadku Sberbank CZ mohou být nenávratně ztraceny.

Stejná pravidla se vztahují na advokátní, notářské či realitní úschovy, pokud je účet úschovy zřízen u Sberbank CZ, výše náhrady ale může činit až 200.000 EUR.

Výplatu náhrad vkladů bude provádět Komerční banka. Jakmile začne výplata náhrad, je možné navštívit její pobočku, předložit pouze doklad totožnosti a zvolit účet, na jaký náhradu převést (je možná i výplata v hotovosti). Věc je možné vyřídit i korespondenčně. Informace o probíhajících výplatách je možné nalézt ZDE.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Odnětí bankovní licence neznamená automaticky zesplatnění úvěrů poskytnutých Sberbank CZ. V zájmu zamezení překvapení v tomto směru lze však doporučit kontrolu uzavřené úvěrové smlouvy, a to zejména z pohledu, zda neobsahuje např. ustanovení o zesplatnění úvěru v případě odnětí bankovní licence.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...