Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Prezident podepsal zákon týkající se předcházení úpadku podniků

Pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích odvrátit úpadek má zákon o preventivní restrukturalizaci, který prezident Petr Pavel podepsal. Souhlasil i s navazující novelou insolvenčního zákona. O podpisu dvojice předloh informoval Hrad.

Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu podniku. Preventivní restrukturalizací bude postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu.

Ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Věřitele si vybere sám.

Takzvaným nedotčeným věřitelům, které neosloví, třeba proto, že jejich pohledávky jsou relativně málo významné, však zůstanou zachována všechna jejich práva.

Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti.

Preventivní restrukturalizaci zahájí podnikatel tím, že zašle výzvu vybraným věřitelům. Současně s tím jim zašle i takzvaný sanační projekt, aby o něm spolu jednali. Proti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace jen vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví.

Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti.

Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat, a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Sněmovna zpřesnila ve vládní předloze postup přípravy preventivní restrukturalizace nebo vymezení nedotčených stran. Odstranila možné výkladové nejasnosti a opravila chyby i nepřesnosti v odkazech.

Předlohy vycházejí z evropské směrnice, jejíž začlenění do českého právního řádu má zatím zhruba roční zpoždění. Česko už čelí v této věci řízení o porušení povinnosti.

Zdroj: ČTK, Praha 4. 9. 2023

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...