Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Nové nařízení EU o zboží dvojího užití

Dne 9. září 2021 vstoupí v platnost nové nařízení EU upravující vývoz zboží dvojího užití.

Zboží dvojího užití

V návaznosti na dynamicky se rozvíjející mezinárodní obchod přijaly orgány EU již v minulosti předpisy týkající se tzv. zboží dvojího užití. Tím rozumíme jakékoliv zboží, technologii nebo software, které může být použito jak pro civilní, tak pro vojenské účely a představuje potenciální bezpečnostní hrozbu. Vývoz zboží této kategorie podléhá proto vyšší míře kontroly, příkladně povinnosti získaní vývozního povolení Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu. Existence mnohokrát měněného nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití je nyní u svého konce a vývozci se tak musí připravit na nové přímo aplikovatelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití („Nařízení“).

Co je nového

Mezi nejzásadnější změny, vynecháme-li pravidelné doplnění přílohy I Nařízení (Seznam zboží dvojího užití) reagující na neustálý vývoj především na poli IT, patří zejména zavedení nových Všeobecných vývozních povolení podle přílohy II Nařízení, tedy Vývoz softwaru a technologií v rámci skupiny a Šifrování. Další novinkou jsou potom zcela nově zavedené pojmy technická pomoc, poskytovatel technické pomoci nebo interní program dodržování předpisů (ICP), právě ten by měli vývozci přijmout v zájmu dodržování Nařízením nastavených norem.

V neposlední řadě bude možné žádat o povolení pro velké projekty, které umožní exportovat zboží dvojího užití v rámci jednoho projektu do více zemí více konečným uživatelům, a to při jediném řízení před Licenční správou

Úpravy a doplnění

Nařízení s sebou mimo úplné novoty přináší také zpřesnění dosavadních definic a formální úpravy textace. Konkretizace se dočkala definice samotného zboží dvojího užití, mezi které nyní oficiálně řadíme i zboží sloužící k výrobě biologických a chemických zbraní a jejich nosičů.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Dílčí úpravy se nevyhnuly ani zpětnému vývozu či tranzitu, jehož vymezení bylo oproti stávajícímu znění mírně zúženo

Přínos nebo „jen další novela“?

Po předchozích dílčích novelizacích leží nyní na stole komplexnější předpis, který lépe reflektuje mezinárodní dění a mezi jehož cíle se nově řadí i ochrana humanitárního práva – ta by mohla sloužit jako východisko pro přísnější kontrolu ze strany členských států v zájmu zachování bezpečnosti. Pravdou zůstává, že orientace v normách upravujících zboží dvojího užití je stále náročnější a vývozci si mnohdy nejsou jistí, do které kategorie jimi vyvážené zboží spadá. Máte-li proto jakékoliv dotazy ohledně zboží dvojího užití, obraťte se na náš tým.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...