Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Nové nařízení EU o zboží dvojího užití

Dne 9. září 2021 vstoupí v platnost nové nařízení EU upravující vývoz zboží dvojího užití.

Zboží dvojího užití

V návaznosti na dynamicky se rozvíjející mezinárodní obchod přijaly orgány EU již v minulosti předpisy týkající se tzv. zboží dvojího užití. Tím rozumíme jakékoliv zboží, technologii nebo software, které může být použito jak pro civilní, tak pro vojenské účely a představuje potenciální bezpečnostní hrozbu. Vývoz zboží této kategorie podléhá proto vyšší míře kontroly, příkladně povinnosti získaní vývozního povolení Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu. Existence mnohokrát měněného nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití je nyní u svého konce a vývozci se tak musí připravit na nové přímo aplikovatelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití („Nařízení“).

Co je nového

Mezi nejzásadnější změny, vynecháme-li pravidelné doplnění přílohy I Nařízení (Seznam zboží dvojího užití) reagující na neustálý vývoj především na poli IT, patří zejména zavedení nových Všeobecných vývozních povolení podle přílohy II Nařízení, tedy Vývoz softwaru a technologií v rámci skupiny a Šifrování. Další novinkou jsou potom zcela nově zavedené pojmy technická pomoc, poskytovatel technické pomoci nebo interní program dodržování předpisů (ICP), právě ten by měli vývozci přijmout v zájmu dodržování Nařízením nastavených norem.

V neposlední řadě bude možné žádat o povolení pro velké projekty, které umožní exportovat zboží dvojího užití v rámci jednoho projektu do více zemí více konečným uživatelům, a to při jediném řízení před Licenční správou

Úpravy a doplnění

Nařízení s sebou mimo úplné novoty přináší také zpřesnění dosavadních definic a formální úpravy textace. Konkretizace se dočkala definice samotného zboží dvojího užití, mezi které nyní oficiálně řadíme i zboží sloužící k výrobě biologických a chemických zbraní a jejich nosičů.

Dílčí úpravy se nevyhnuly ani zpětnému vývozu či tranzitu, jehož vymezení bylo oproti stávajícímu znění mírně zúženo

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Přínos nebo „jen další novela“?

Po předchozích dílčích novelizacích leží nyní na stole komplexnější předpis, který lépe reflektuje mezinárodní dění a mezi jehož cíle se nově řadí i ochrana humanitárního práva – ta by mohla sloužit jako východisko pro přísnější kontrolu ze strany členských států v zájmu zachování bezpečnosti. Pravdou zůstává, že orientace v normách upravujících zboží dvojího užití je stále náročnější a vývozci si mnohdy nejsou jistí, do které kategorie jimi vyvážené zboží spadá. Máte-li proto jakékoliv dotazy ohledně zboží dvojího užití, obraťte se na náš tým.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...