Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Nejvyšší soud a ombudsman se zastali pronajímatelů

Ochrana nájemců bytu v občanském zákoníku je relativně přísná a pronajímatelé mají např. pevně dané důvody, kdy mohou ukončit smlouvu s nájemcem. Jedním z důvodů ukončení nájemní smlouvy pronajímatelem bytu je hrubé porušování povinností nájemce.

Dlouho bylo však předmětem sporu to, zda se jedná o hrubé porušování povinností nájemce v případě, že byt nabízí na platformách typu Booking nebo Airbnb ke krátkodobému ubytování. Pronajímatelé argumentovali tím, že v takovém případě hrozí vyšší riziko vzniku škod, navíc se jedná o podnikání a popírá se tím tak účel nájmu bytu.

Nejvyšší soud se v rozsudku (sp. zn. 26 Cdo 2128/2023 ze dne 26.09.2023) pronajímatelů zastal. Nájemce se bránil tím, že ve smlouvě o nájmu bytu měl dovoleno byt přenechat třetí osobě do podnájmu. Ani to však podle Nejvyššího soudu neznamená, že může byt nabízet ke krátkodobému ubytování turistů za účelem zisku.

Ochrana

Předpokladem ochrany nájemce totiž je, že pronajatý byt užívá k bydlení. Pokud byt užívá k podnikatelským účelům a přenechává jej k rekreaci třetím osobám, porušuje tím své povinnosti a dle intenzity lze toto porušení hodnotit i jako hrubé.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Další ochranu pronajímatelům v obdobné situaci nabídl i ombudsman, který nedávno publikoval tiskovou zprávu s návodem, jak se vypořádat s nájemci, kteří byt pronajímají přes Booking, Airbnb a podobné platformy. Podle ombudsmana je pronajímání bytu ke krátkodobým rekreačním účelům v rozporu s kolaudací pro trvalé bydlení. Na základě podnětu tak mohou tuto situaci efektivně řešit i stavební úřady a zakázat v konkrétních případech poskytování krátkodobého ubytování v bytě.

Závěr

Pokud řešíte obdobnou situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám, jak koncipovat výpověď z nájmu, zda se v konkrétním případě může jednat o hrubé porušení povinností nájemce nebo zda je možné věc řešit přímo se stavebním úřadem.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...