Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Ministerstvo chce soudce specializované na řešení sexuálních trestných činů

Ministerstvo spravedlnosti chce u okresních a krajských soudů zavést novou specializaci soudců, a to na řešení sexuálních trestných činů. Počítá s tím novela vyhlášky, která už prošla připomínkovým řízením a která by měla být účinná od začátku příštího roku.

Úřad si od navrhované změny slibuje zajištění citlivého přístupu k obětem a také podnícení osobního rozvoje i vzdělávání takto specializovaných soudců.

Specializaci soudců na jednotlivé agendy upravuje jednací řád soudů. Na trestním úseku stanoví jako povinnou specializaci v řízeních o některých korupčních věcech. Mezi dalšími možnými specializacemi pak uvádí kauzy mladistvých, cizinců, dopravních trestných činů, bankovní a finanční kriminality, vojenských trestných činů a závažné organizované kriminality.

Justice

Sex s dítětem nemůže být nikdy normální

Ministerstvo počítá s tím, že nově by do tohoto výčtu patřily i trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti – tedy například znásilnění, sexuální nátlak či pohlavní zneužití, a dále obchodování s lidmi, svádění k pohlavnímu styku a domácí násilí, tedy týrání osob žijících ve společném obydlí a svěřených osob. “Tato specializace podle aktuálních zjištění u okresních ani krajských soudů zavedena není. Pouze u Vrchního soudu v Praze je zavedena specializace na trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,” napsal úřad v důvodové zprávě.

Problematika se vymyká standardnímu trestnímu řízení.

Autoři návrhu dále uvedli, že úpravu navrhují kvůli zajištění empatického přístupu ke zvlášť zranitelným obětem, kterým v jednacích síních hrozí druhotná újma. Porozumění potřebám této skupiny obětí zahrnuje citlivé vedení výslechu nebo zamezení přímého kontaktu s obžalovaným, například prostřednictvím audiovizuální techniky. Soudce má rovněž podstatnou roli při organizování řízení takovým způsobem, aby oběti ochránil před nevhodnými projevy ze strany obviněných či jejich obhájců a aby zvážil vhodnost účasti veřejnosti. Kauzy sexuálního a domácího násilí tak kladou zvýšené nároky na orientaci soudců v jiných než právních oborech, například v psychologii, sociální oblasti či oblasti komunikace.

Ohledně zacházení se zvlášť zranitelnými oběťmi nebo řízení o sexuálních trestných činech se už nyní mohou všichni soudci vzdělávat v Justiční akademii i na akcích jiných institucí. “Tato školení však nejsou povinná, přičemž není následně žádným způsobem zajištěno, že právě soudci, který se například ve věci řízení o trestném činu znásilnění nadstandardně vzdělal, pravděpodobně napadne právě taková trestní věc,” podotklo ministerstvo.

Součástí vyhlášky má být zároveň výslovné zavedení ještě další specializace – na mezinárodní justiční spolupráci. Ta zahrnuje například řízení ohledně uznání a výkonu cizozemských rozhodnutí, o poskytnutí právní pomoci cizozemským orgánům anebo o výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Problematika se vymyká standardnímu trestnímu řízení a po soudcích vyžaduje znalost postupů a předpisů upravujících justiční spolupráci, a to včetně mezinárodních smluv. Většina krajských i okresních soudů už tuto specializaci zavedla, některé ale doposud ne.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Ministerstvo upozornilo na to, že v této oblasti je potřeba mimo jiné počítat se vzrůstajícím počtem přímo aplikovatelných evropských nařízení. “I s ohledem na vzrůstající potřebu mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních s ohledem na rozvoj kyberkriminality je namístě zvažovat zavedení specializace na tuto oblast na všech soudech, u nichž to počet tam působících soudců dovolí,“ uzavřel úřad.

ČTK, PRAHA

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...