Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Kupující se s dotazy na stavební úřad vydávat zpravidla nemusí, rozhodl Nejvyšší soud

Kupujete-li jakoukoli věc, ukládá Vám zákon povinnost kupovanou věc zkontrolovat. Při samotné kontrole musíte vynaložit obvyklou pozornost. Nemůžete pak požadovat odstranění vady či slevu ohledně těch vad, které bylo možno s vynaložením obvyklé pozornosti poznat.

Napadla Vás otázka, jak je to u nemovitostí?

Například, zda musíte při koupi nemovitostí řádně ověřit na stavebním úřadě, že bylo vydáno stavební povolení či jiné správní akty (územní rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.)?

Podle soudu to je tedy obvykle prodávající, kdo má o chybějícím stavebním povolení či jiném správním aktu informovat.

Kupující totiž často až po koupi zjistí, že takové povolení chybí. A doposud nebylo jasné, zda v takovém případě může kupující požadovat nějakou náhradu či jiné plnění, pokud se kupující o stavební povolení či kolaudační souhlas nestaral, tj. pokud kupující aktivně neprověřil, zda byly vydány.

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí postavil na stranu kupujících, neboť rozhodl, že kupující práva z vadného plnění v takovém případě obecně mít bude. Konkrétně v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 2616/2021-II uvedl:

„Jednání kupujícího se zpravidla nevymyká běžné opatrnosti, jestliže si kupující neověří údaje o existenci stavebního povolení či kolaudace stavby; není zpravidla nutné takové údaje ověřovat, nevyplývají-li z jednání mezi stranami či ze stavu budovy okolnosti, ze kterých se podává jasná pochybnost o tom, že stavba má potřebná veřejnoprávní povolení.“

Podle soudu to je tedy obvykle prodávající, kdo má o chybějícím stavebním povolení či jiném správním aktu informovat. Pokud tak neučiní, pochybil, a kupujícímu by měla náležet práva z vadného plnění.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Závěr

Ať už se realitní transakce účastníte jako kupující nebo prodávající, doporučujeme, abyste se nespoléhali pouze na zákonnou úpravu.

Právní jistotu a úspěšnou transakci Vám zajistí zejména odpovídající právní prověrka a propracovaná smlouva zohledňující všechna specifika Vašeho případu.

Máte-li o takové právní služby zájem, neváhejte se obrátit na náš tým specializovaný na nemovitostní transakce.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...